Comisia Europeana a declansat procedurile de infringement impotriva a patru state membre, Germania, Italia, Letonia si Olanda, trimitandu-le scrisori de punere in intarziere prin care le solicita respectarea normelor europene comune privind permisele de conducere si controlul tehnic in trafic al vehiculelor comerciale.

Potrivit Executivului comunitare, Anexa I prevazuta in cadrul Directivei 2006/126/CE stabileste modul in care restrictiile aplicabile permisului de conducere (de exemplu, obligatia de a purta ochelari), precum si alte informatii suplimentare ar putea fi inscrise pe permis. Masurile nationale din Germania, Italia, Letonia si Olanda, sunt, cu toate acestea, contrare unora dintre aceste cerinte. Cele patru state membre au acum la dispozitie doua luni pentru a raspunde argumentelor prezentate de  Comisie. in caz contrar, aceasta poate decide sa trimita un aviz motivat.

Totodata, Comisia a decis sa reaminteasca Olandei obligatia de raportare in temeiul legislatiei UE privind controlul tehnic in trafic al vehiculelor comerciale. Directiva 2000/30/CE impune statelor membre sa comunice la Bruxelles, o data la doi ani, un set de date colectate si privind controlul tehnic in trafic al vehiculelor comerciale, precum autobuze, camioane si remorci grele. Statele membre trebuiau sa transmita rapoartele privind perioada 2015-2016 pana la 31 martie 2017. in pofida eforturilor continue de a obtine raportul, Olanda nu s-a conformat obligatiei. Are acum la dispozitie doua luni pentru a remedia situatia, in caz contrar, Comisia putand decide trimiterea unui aviz motivat.

Procedura de infringement este declansata de catre Comisie impotriva statelor ce nu iti respecta obligatiile comunitare. Declansarea acesteia poate fi provocata in trei cazuri:

a) Omiterea notificarii actelor normative nationale care transpun si implementeaza directivele – statele membre au obligatia de a notifica legislatia de transpunere si pe cea care asigura implementarea;

b) Neconformarea legislatiei nationale la cerintele normelor comunitare – aceasta inseamna ca legislatia interna trebuie sa se afle in deplina concordanta cu cerintele Uniunii;

c) Aplicarea necorespunzatoare a actelor normative comunitare – statele membre au, de asemenea, obligatia de a asigura aplicarea dispozitiilor comunitare.

In prima etapa a declansarii procedurii, Comisia redacteaza o “scrisoare de punere in intarziere“ pe care o transmite statului respectiv si in care sunt precizate incalcarile legislatiei comunitare. Scrisoarea reprezinta deschiderea formala a procedurii de infringement.

Urmatoarea etapa o reprezinta “Avizul motivat”, adica ultima avertizare a Comisiei inaintea sesizarii CurÅ£ii de Justitie a UE, avertizare ce vine in lipsa observatiilor statului membru sau in cazul in care acestea sunt considerate nesatisfacatoare.