In data de 27 decembrie 2017 a avut loc sedinta de atribuire a curselor din programul de transport interjudetean 2013 – 2019.

Autoritatea Rutiera Romana a anuntat operatorii de transport care au fost declarati castigatori in conformitate cu termenul prevazut de art. 63 din OMTI nr. 980/2011, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu programul de lucru al agentiilor teritoriale ale ARR din perioada 27.12.2017 – 05.01.2018 cererile de eliberare a licentelor de traseu pot fi depuse pana cel tarziu la data de 05.01.2018 orele 14:00.

Avand in vedere prevederile pct. 9 din Anexa 19 la Normele metodologice aprobate prin OMTI nr. 980/2011, in vederea acordarii in mod echitabil a licentei de traseu, ARR anunta ca imputernicitii operatorilor de transport declarati castigatori la egalitate de puncte, trebuie sa se prezinte in data de 10.01.2018 orele 11:00 la sediul Autoritatii Rutiere Romane-ARR poarta ,,G”.din Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1.

Totodata, conform Notei publicate in data de 04 ianuarie 2018, ARR informeaza operatorii de transport  declarati castigatori la egalitate de puncte asupra faptului ca in cazul neprezentarii la data menţionata pentru cursa respectiva se va considera ca acestia sunt de acord ca Autoritatea Rutiera Româna sa procedeze in locul acestora la stabilirea modului de efectuare a cursei in vederea acordarii echitabile a licentei de traseu.