Consiliul Concurentei a lansat in consultare publica doua ghiduri, dintre care unul contine elementele esentiale pe care trebuie sa le prevada contractele de incredintare a prestarii serviciului public de transport local de persoane.

Ghidul contin o serie de recomandari din punct de vedere al regulilor de concurenta si ajutor de stat pentru a veni in sprijinul activitatii autoritatilor administratiei publice locale in gestionarea acesui serviciu public din punct de vedere al regulilor de concurenta si ajutor de stat

Obiectivul urmarit prin Ghid este acela de a oferi autoritatilor publice locale si potentialilor operatori de transport public de calatori o imagine clara asupra conditiilor ce trebuie respectate, din perspectiva legislatiei comunitare si nationale in domeniul concurentei si ajutorului de stat, in cazul incredintarii unui serviciu public de transport local de persoane”, precizeaza Consiliul Concurentei.

Reprezentantii institutiei considera ca serviciul comunitar de utilitate publica de transport local de calatori, reglementat in legislatia româna prin Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, precum si prin Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local poate constitui un serviciu de interes economic general, in sensul legislatiei Uniunii Europene.

Persoanele interesate pot transmite Consiliului Concurentei observatii si propuneri cu privire la continutul acestui ghid pâna la data de 17 februarie 2018.