In perioada 10 septembrie - 12 octombrie 2018 inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier- ISCTR au organizat actiuni de control tematic pentru verificarea activitatii operatorilor economici care sunt furnizori de bunuri divizibile (balastiere, cariere, statii pentru fabricarea betonului) si pentru beneficiarii bunurilor divizibile (statii pentru fabricarea betonului, santiere de lucrari de intretinere si constructie autostrazi, drumuri si poduri) transportate cu vehicule rutiere inmatriculate ori inregistrate sau orice ansamblu format dintr-un autovehicul si semiremorca ori remorca tractata de acesta, cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 12,0 t, utilizat pentru transportul pe drumurile publice a bunurilor divizibile.

In cadrul actiunilor de control la sediile operatorilor economici/întreprinderilor de transport din perioada 10.09.-12.10.2018 au fost verificati 520 operatori economici –furnizori de bunuri divizibile.

In urma acestor verificari au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor Hotararii nr. 1373/2008,  250 de sanctiuni contraventionale in valoare de 2.124.500 lei.

Rezultatele acestei actiuni sunt ingrijoratoare, aproape 50% din operatori economici –furnizori de bunuri divizibile fiind sanctionati pentru prevederilor Hotararii nr. 1373/2008.

Pentru acestia, precum si pentru toti operatorii economici – furnizori de bunuri divizibile reamintim pe scurt care sunt prevederile Hotararii nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din Romania:


“Art. 2 
(1) Furnizorii ale caror bunuri divizibile sunt distribuite prin utilizarea retelei de drumuri publice din Romania au obligatia sa aiba in dotare, in punctele de incarcare, instalatii de cantarire a vehiculelor rutiere.

(2) Instalatiile de cantarire a vehiculelor rutiere, aflate in dotarea furnizorilor, trebuie sa indeplineasca si sa respecte conditiile prevazute in anexa nr. 1.

(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1):

a) punctele de extractie si distributie a materialelor de balastiera cu un volum autorizat de pana la 2.000 m3;

b) punctele de interventie proprii deschise de Administratia Nationala "Apele Romane", pentru lucrari de intretinere a albiilor cursurilor de apa, prin lucrari prevazute in planul tehnic, numai cu acordul administratorului drumului;

c) punctele de interventie proprii deschise de Administratia Nationala "Apele Romane" in perioada producerii inundatiilor sau poluarii accidentale de mare amploare, considerate situatii de urgenta potrivit legii, cu informarea prealabila a administratorului drumului. 
(4) Accesul de la punctul de lucru al furnizorului la drumul public, chiar daca acesta se realizeaza prin intermediul unui drum de utilitate privata, va fi amenajat si intretinut in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art. 3 
Tichetul de cantar eliberat de instalatiile de cantarire va fi semnat si stampilat de furnizor si va contine toate elementele de personalizare prevazute in anexa nr. 2. 
Art. 4 
Obligatiile furnizorilor ale caror bunuri sunt distribuite folosind reteaua de drumuri publice din Romania sunt urmatoarele: 
a) sa asigure conditiile de functionare pentru instalatiile de cantarire, prevazute prin reglementarile metrologice si de furnizorul acestora; 
b) sa cantareasca si sa emita tichet de cantar, eliberat potrivit prevederilor art. 3, pentru toate vehiculele utilizate pentru distributia rutiera a bunurilor divizibile; 
c) sa tina evidenta cronologica si sistematica a tichetelor de cantar eliberate; 
d) in cazul solicitarii utilizatorului sau conducatorului auto de a incarca vehiculul peste masa totala maxima admisa prevazuta de legislatia in vigoare pentru configuratia vehiculului, sa verifice existenta la bord, in original, a autorizatiei speciale de transport eliberate de administratorul drumului pe care circula, corespondenta numerelor de inmatriculare, respectarea perioadei de valabilitate si a numarului de curse; 
e) sa tina evidenta cronologica si sistematica a seriilor autorizatiilor speciale de transport, a emitentilor acestora si a numerelor de inmatriculare inscrise in acestea, pentru vehiculele incarcate peste masa totala maxima admisa, prevazuta de legislatia in vigoare; 
f) sa nu permita plecarea din punctul de incarcare a vehiculelor necantarite, cu depasiri ale masei totale maxime admise, cu depasiri ale masei totale pentru care a fost eliberata autorizatia speciala de transport sau fara tichet de cantar, dupa caz; 
g) sa prezinte personalului de control prevazut la art. 8 alin. (4) buletinul de verificare metrologica al instalatiei de cantarire, evidenta cronologica si sistematica a tichetelor de cantar eliberate, cate un exemplar al tichetelor de cantar eliberate care sa contina semnatura de primire a conducatorului auto si evidenta proprie privind autorizatiile speciale de transport - pentru vehiculele incarcate peste masa totala maxima admisa, prevazuta de legislatia in vigoare;

h) sa asigure conditii pentru curatarea rotilor vehiculelor, inainte de intrarea acestora pe drumul public;

i) sa nu permita parasirea punctului de incarcare si accesul la drumul public a vehiculelor din care se scurg bunuri divizibile sau reziduuri rezultate din exploatarea acestora; 
j) sa suspende furnizarea, pe cale rutiera, a bunurilor divizibile, in perioada in care nu sunt asigurate conditiile pentru cantarirea vehiculelor, potrivit prevederilor prezentei hotarari; 
k) sa aduca la cunostinta utilizatorilor carora le furnizeaza bunurile divizibile suspendarea sau reluarea furnizarii pe cale rutiera;

l) sa prezinte administratorului drumului la care se realizeaza accesul de la punctul de lucru, in termen de 30 de zile de la sfarsitul fiecarui an calendaristic sau de la incetarea activitatii de exploatare a bunurilor divizibile, situatia cantitatilor de bunuri distribuite pe cale rutiera, conform tichetelor de cantar eliberate.

Art. 5

Obligatiile utilizatorului sunt urmatoarele:

a) sa nu transporte bunuri divizibile de la furnizorii care nu cantaresc sau nu elibereaza tichet de cantar pentru toate vehiculele;

b) sa comunice furnizorului, in scris, valorile maselor totale maxime admise prevazute de legislatia in vigoare, pentru vehiculele utilizate;

c) sa transbordeze incarcatura, pe propria cheltuiala, partial sau total, in unul sau mai multe vehicule, astfel incat sa fie respectate masele pe axe maxime admise, prevazute de legislatia in vigoare, sau masele inscrise in autorizatia speciala de transport, dupa caz, in situatia in care se constata de catre personalul de control prevazut la art. 8 alin. (4) circulatia vehiculelor cu depasirea maselor maxime pe axe ce pot fi autorizate; 
d) sa nu transporte materiale vrac cu vehicule din dotarea carora le lipseste prelata, iar in cazul in care vehiculele sunt prevazute prin constructie cu obloane, acestea trebuie sa fie asigurate cu sisteme de inchidere care sa asigure etanseitatea. 
Art. 6 
Obligatiile conducatorului auto sunt urmatoarele:

a) sa detina la bordul vehiculului si sa prezinte organelor de control prevazute la art. 8 alin. (4) documentele specifice transportului, tichetul de cantar si, daca este cazul, autorizatia speciala de transport;

b) sa nu circule cu vehicule care transporta bunurile divizibile de la furnizorii care nu efectueaza cantarirea sau care nu elibereaza tichet de cantar, potrivit prezentei hotarari; 
c) sa nu circule cu vehicule care transporta materiale vrac neacoperite cu prelata, iar in cazul in care vehiculul este prevazut prin constructie cu obloane, acestea trebuie sa fie asigurate cu sisteme de inchidere care sa asigure etanseitatea;

d) sa nu plece de la punctul de incarcare a bunurilor divizibile cu vehicule cu depasiri ale masei totale maxime admise prevazute de legislatia in vigoare sau, dupa caz, cu depasirea masei totale inscrise in autorizatia speciala de transport, eliberata de administratorul drumului.
Art. 7

La indeplinirea obligatiilor care le revin potrivit prezentei hotarari, furnizorii, utilizatorii si conducatorii auto vor avea in vedere respectarea legislatiei privind protectia mediului in vigoare.”