Potrivit unui proiect de lege depus la Senat, perioada suspendarii permisului de conducere nu poate fi majorata pentru soferii care contesta procesul-verbal de contraventie, pana la epuizarea cailor de atac.

Initiativa a patru deputati, Florin Roman, Ioan Balan, Laurentiu Leoreanu si Petru Movila, completeaza Ordonanta Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cunoscuta si sub numele de Codul Rutier.

Propunerea legislativa vizeaza introducerea a doua alineate la articolul 103:

„(8) Pentru situatiile in care titularul dreptului de a conduce, contesta procesul-verbal de contraventie, la instanta competenta, nu se poate majora perioada de suspendare a dreptului de a conduce, pana la epuizarea tuturor cailor de arac, ordinare si extraordinare, fiind o exceptie de regulile instituite prin normeleze cuprinse de art. 103 alin. (7).

(9) Obligatia de a preda permisul de conducere curge de la data comunicarii de catre Serviciul Rutier Judetean, in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, obligatie care va fi indeplinita de catre acesta, din momentul in care intra in posesia Hotararii Judecatoresti, ultima pronuntata, care confirma mentinerea duratei de suspendare a dreptului de a conduce, conform procesului-verbal de contraventie contestat”.

„Situatiile pe care le avem in vedere sunt legate de exercitarea dreptului la aparare reglementat prin dispozitiile art. 24 din Constitutia Romaniei si liberul acces la justitie, reglementat prin art. 21 din Constitutia Romaniei. Astfel, in situatia in care titularul dreptului de a conduce, contesta procesul-verbal de contraventie, prin care s-a suspendat dreptul de a conduce, se instituie prin OUG 195/2002, un regim discriminatoriu fata de alte tipuri de procese civile in care orice obligatie procedurala curge de la data la care se comunica Hotararea Judecatoreasca, respectiv de la data la care se epuizeaza toate caile de atac cu privire la aceasta”, isi argumenteaza initiatorii demersul legislativ.

Acestia sustin ca reglementarile din cuprinsul Ordonantei Guvernului privind circulatia pe drumurile publice contin „criterii subiective de apreciere a datei la care titularul dreptului de a conduce trebuie sa-si predea permisul, in raport cu rezultatul judiciar nefavorabil obtinut”.

De asemenea, cei patru intiatori mai arata ca „in procedura civila actuala, care guverneaza acest tip de litigii, procedura de citare si comunicare stabileste foarte clar data la care justitiabilul are cunostina de un act de procedura civila si facem referire in acest sens la dispozitiile art. 163, 164, 165 Cod de procedura civila”.

Astfel, modificarea propusa are in vedere si sanctiunea de care este pasibil titularul dreptului de a conduce, din perspectiva normelor cuprinse la art. 335 Cod penal – Conducerea unui vehicul fara permis de conducere.

„In vederea respectarii normelor constitutionale, privind dreptul in situatia contestarii procesului-verbal de contraventie, prin care I s-a suspendat acest drept, sa nu fie expus sanctiunii de majorare a duratei de suspendare, pentru nepredarea permisului, care in prezent se calculeaza de la data afisarii rezultatului judiciar pe portalul instantelor de judecata. Propunerea noastra, in consonanta cu normele constitutionale, anterior amintite, este ca acest termen sa curga de la data epuizarii tuturor cailor de atac de la care curge obligatia Serviciilor Rutiere Judetene, din raza teritoriala a domiciliului titularului dreptului de a conduce, de a le comunica conducatorilor auto, ca in termen de 10 zile sa predea permisul, cu mentinerea duratei de suspendare, constata initial prin procesul-verbal de contraventie, neschimbat prin Sentinta Civila, pronuntata de catre ultima instanta de judecata”, puncteaza initiatorii.

In forma actuala a OUG 195/2002, alineatul (7) al articolului 103 prevede ca neprezentarea nejustificata a contravenientului in termenul de cinci zile de la primirea instiintari scrise, pentru a preda permisul de conducere, „atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, prevazuta la alin. (1) lit. a) si b)”. Conform alineatului (1), suspendarea exercitarii dreptului de a conduce este dispusa pe: „a) pentru o perioada de 30 de zile, daca titularul permisului de conducere a savarsit contraventii care cumuleaza 15 puncte de penalizare; b) pentru o perioada de 60 de zile, daca titularul permisului de conducere cumuleaza din nou cel putin 15 puncte de penalizare in urmatoarele 12 luni de la data expirarii ultimei suspendari a exercitarii dreptului de a conduce”.

Proiectul a fost inregistrat spre dezbatere la Senat, prima camera sesizata, insa forul decizional este Camera Deputatilor.