Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat ca a receptionat lucrarile  pentru proiectul ”Constructia Variantei de Ocolire Caracal”.

Proiectul a fost realizat din fonduri europene, primind finantare atat în perioada de programare 2007-2013, cat si în cea actuala, 2014-2020 (proiect fazat).

- pentru Faza I s-a primit finantare din Programul Operational Sectorial-Transport 2007-2013, Axa Prioritara 2-Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltarii unui sistem national durabil de transport”, domeniul major de interventie 2.1- Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere nationale;

- pentru Faza II s-a primit finantare din Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritara 2- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Componenta 1- O.S.2.1- Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere-proiecte fazate, Operatiunea- Cresterea mobilitatii pe reteaua rutiera TEN-T globala.

Astfel, valoarea totala a  proiectului (Faza I+Faza II) a fost de 72,2 milioane de lei (inclusiv TVA), din care cofinantare de la Uniunea Europeana din Fondul European de Dezvoltare Regionala de 41,985 mil. lei (Faza I+Faza II), contributia proprie (Faza I+Faza II) fiind de 10,787 mil. lei.

Constructia Variantei de Ocolire Caracal a presupus construirea a 10,350 km de drum nou; construirea unui nou pod nou, 14 podete; reducerea timpilor de parcurs a autovehiculelor cu 4,5 minute, de la 13,1 minute la 8,6 minute; îmbunatatirea conditiilor de mediu pentru zona de influenta a proiectului, prin reducerea impactului negativ asupra zonelor locuite. 

Proiectul a avut ca scop crearea de conditii pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii în reteaua de drumuri europene.