Realizarea documentatiei pentru constructia Podului de la Ungheni, care va asigura legatura autostrazii Tg. Mures-Iasi-Ungheni (A8) cu varianta de ocolire a orasului Ungheni din Republica Moldova, va fi finantata din fonduri europene. 

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) si Ministerul Transporturilor au convenit incheierea Contractului de Finantare nr. 19 in data de 5 octombrie 2018, pentru proiectul ”Sprijin pentru pregatirea documentatiei tehnico-economice pentru proiectul  Elaborare Studiu de  Fezabilitate pentru pod peste Prut la Ungheni”  in vederea obtinerii  de finantare nerambursabila alocata prin Programului Operational  Infrastructura Mare 2014-2020, in cadrul Axei Prioritare 1 -  imbunatatirea mobilitatii prin dezvoltatrea retelei TEN-T si a  transportului cu metroul, Obiectiv Specific 1.1 - Cresterea mobilitatii prin dezvoltarea transportului rutier pe reteaua rutiera TEN-T centrala.

Obiectivul general al proiectului este de a realiza podul rutier peste Prut la Ungheni care va avea patru benzi de circulatie si va asigura legatura autostrazii Tg. Mures-Iasi-Ungheni (A8) cu varianta de ocolire a orasului Ungheni din Republica Moldova.

Durata de implementare este de 44 de luni, respectiv intre data de 01 mai 2015 si 31 decembrie 2018 la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Rezultatele asteptate: realizarea Studiului de Fezabilitate ce va cuprinde: Memoriu de sinteza; Studiul de trafic; Studiu privind alternativele de traseu; Investigatii de teren; Activitati de proiectare; Plan de operare si intretinere; Evaluarea impactului asupra mediului; Analiza Cost-Beneficiu; Identificare retele si instalatii existente; Etapele constructiei si aspectele de sanatate si securitate; Estimari de cost; Documentatie de atribuire.

Valoarea totala a  proiectului este de 950.452,14 lei (inclusiv TVA) si va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contributia Uniunii Europene din Fondul de Coeziune - 572.850,34 lei, 25% contributia CNAIR - 190.950,10 lei, restul de 186.651,70 lei reprezentând TVA.