Ministerul Mediului a solicitat Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului (ANPM) situatia la zi a acordurilor de mediu pentru proiectele de infrastructura rutiera, un demers destinat informarii persoanelor si institutiilor interesate.

Printre proiectele fara acord de mediu se numara autostrada Tg. Mures - Iasi, modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti sau pasajul suprateran de pe Centura Bucuresti-Domnesti.

"Acest tip de lucrari beneficiaza de o atentie speciala din partea tuturor ministerelor si a celorlalte institutii responsabile si, in consecinta, procedura eliberarii acordurilor de mediu se face cu celeritate, in conditiile legii, sub monitorizarea directa a presedintelui ANPM si a ministrului mediului", au precizat reprezentantii Ministerului Mediului.

Lista proiectelor pentru care s-a solicitat situatia este urmatoarea:

- Autostrada Brasov–Oradea, sector Ogra– Bors (Acord de mediu nr. 5/16.06.2004), data inceperii procedurii EIA/EA 19.05.2016; s-a emis acordul de mediu nr. 5/06.11.2017.

- Tronson de autostrada Lugoj – Deva de la km 0+000 – km 100+014 si drum de legatura de la autostrada la varianta de ocolire a Municipiului Lugoj de la km 0+000 – la km 10+518 (Acord de mediu nr. 7/09.09.2010, revizuit in 24.12.2013, revizuit si finalizat in 09.12.2016).

- Construire Autostrada Bucuresti–Brasov privind modificarile propuse pe Sectorul 1a 2 Bucuresti – Moara Vlasiei Tronsonul cuprins intre Km 0+000 – Km
3+325, Nod Centura Bucuresti Km 6+500 si Nod Moara Vlasiei Km 19+500 (Acord de mediu nr. 01/20.03.2007, revizuit prin Decizia Etapei de incadrare nr.11/19.10.2016), data inceperii procedurii EIA/EA 13.07.2017; s-a emis Decizia etapei de incadrare nr. 11/19.10.2016 – document final.

- Autostrada Sibiu – Pitesti - km 122, km 122+500, km 122+950, km 123; data inceperii procedurii EIA (evaluarea impactului asupra mediului)/EA (evaluare adecvata) 27.12.2017; s-a depus studiul de evaluare adecvata in data de 16.05.2018.

- Autostrada Târgu Mures – Iasi, data inceperii procedurii EIA/EA 21.06.2013; s-a respins prin Decizia nr. 21/28.09.2015. Motivul respingerii: nedepunerea raportului privind impactul asupra mediului si studiul de evaluare adecvata in termen de 2 ani.

- Modernizare DN 73 Pitesti – Câmpulung – Brasov, km 13+800 – km 42 +850 si km 54+050-km128 +250, data inceperii procedurii EIA/EA 26.02.2016; s-a emis decizia etapei de incadrare nr. 19/09.12.2014 , rev. 13.10.2017– document final

- Reabilitare DN 66 Bumbesti Jiu – Petrosani km 93+500 – Km 126+000, data inceperii procedurii EIA/EA 24.02.2015 ; stadiul reglementarii – finalizat prin Decizia etapei de incadrare nr.223/09.10.2017.

- Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre A1-DN7 si DN2-A2 si largire la 4 benzi a centurii Bucuresti – Sud intre A1 si A2 (km 23+600 – km 55+250), data inceperii procedurii EIA/EA 07.11.2017; s-a delegat competenta pentru derularea procedurii la APM Bucuresti.

- Autostrada de centura Bucuresti km 0+00 – km 100+900, data inceperii procedurii EIA/EA 12.05.2017, urmeaza depunerea completarilor solicitate de ANPM prin adresa nr.1/1565/VT/30.05.2017.

- Autostrada Sebes – Turda (Acord de mediu RO – ANPM / nr.01 / 30.06.2009, revizuit in data de 31.10.2013, revizuit in data de 26.11.2015), data inceperii procedurii EIA/EA 08.11.2017; s-a emis Decizia etapei de incadrare nr.1 din 08.01.2018 – document final.

- Reabilitare DN 17D Beclean-Cârlibaba, s-a delegat competenta pentru derularea procedurii la APM Bistrita - Nasaud; APM Bistrita – Nasaud a emis decizia etapei de incadrare nr. 640/18.10.2016– document final.

- Modernizare DN 28B Târgu Frumos – Botosani, km 0+000 – 76+758, data inceperii procedurii EIA/EA 13.02.2017; s- a emis decizia etapei de incadrare nr. 221/29.09.2017 – document final.

- Modernizare DN 71 Bâldana – Târgoviste – Sinaia, s-a delegat competenta la  APM Dâmbovita prin Decizia nr.156/31.05.2017; s-a emis acordul de mediu nr.2/15.05.2018 – document final.

- Regiunea Nord – Est – Axa rutiera strategica 2: Botosani – Iasi, data inceperii procedurii EIA/EA 11.05.2017; s-a delegat competenta la APM Botosani prin Decizia nr.178/23.06.2017; APM Botosani a emis Decizia etapei de incadrare nr.115/07.07.2017 – document final.

- Modernizarea DN 67B Scoarta - Pitesti, km 0+000-km 188+200, data inceperii procedurii EIA/EA 08.02.2018; s-a delegat competenta la APM Vâlcea prin Decizia nr.24/03.05.2018.

- Stabilizare si consolidare versanti DN 57 km 4+093 – km 93+000, data inceperii procedurii EIA/EA 07.01.2018; urmeaza depunerea memoriului de prezentare.

- Modernizare DN5 Bucuresti – Adunatii Copaceni, sector km 7+573 – km 19+220, data inceperii procedurii EIA/EA 27.04.2018.

- Pasaj suprateran pe DJ602 Centura Bucuresti-Domnesti, data inceperii procedurii EIA /EA 02.04.2018; s-a delegat competenta la APM Bucuresti prin decizia nr.13/03.04.2018.

- Elaborare studiu de fezabilitate si obtinerea autorizatiei de construire pentru centru de intretinere si coordonare autostrada A3 km 30+600 si a punctului de sprijin autostrada A3 km 66+500 – obiectul centru de infiintare si coordonare autostrada A3 km 30+600 propus a fi amplasat pe teritoriul comunei Snagov, judetul Ilfov; Notificare de modificare a proiectului „Autostrada Bucuresti – Brasov”; data inceperii procedurii EIA/EA 22.05.2017; s-a delegat competenta la APM Ilfov prin Decizia nr.228/19.10.2017; s-au solicitat completari care au fost comunicate beneficiarului prin indrumar. Nu s-au depus completarile. Dupa depunerea completarilor proiectul va fi reanalizat.

- Proiectare si executie parcari de scurta durata si spatii de servicii Autostrada Bucuresti - Brasov, Sectiunea Bucuresti-Ploiesti” propus a fi amplasat pe teritoriul comunele Gruiu si Moara Vlasiei, judetul Ilfov; Notificare de modificare a proiectului „Autostrada Bucuresti – Brasov”; data inceperii procedurii EIA/EA 15.06.2017; s-a delegat competenta la APM Ilfov; s-au solicitat completari care au fost comunicate. beneficiarului prin indrumar. Nu s-au depus completarile. Dupa depunerea completarilor proiectul va fi reanalizat.