Alte patru noi proiecte pentru modernizarea infrastructurii rutiere care asigura accesul la reteaua transeuropeana de transport (TEN-T) au fost aprobate pentru finantare. Dintre acestea, trei sunt in jud. Galati si unul in jud. Alba.

Primul proiect din jud. Galati, se refera la modernizarea drumului judetean (DJ) 242, care face legatura intre localitatile Varlezi - Tg. Bujor - Umbraresti - Viile - Fartanesti - Foltesti. Investitia pentru reabilitarea celor 30,7 km are o valoare de 72,2 milioane de lei lei, din care valoarea finantarii nerambursabile este de 67,95 de lei (reprezentand 98% din valoarea eligibila a proiectului).
in urma investitiei, va creste gradul de accesibilitate a orasului Tirgu Bujor si a comunelor Varlezi, Mastacani, Fartanesti si Foltesti situate in proximitatea retelelor TEN-T (drum european E581 si drum european E87), beneficiarii directi fiind cele aproape 40.000 de persoane din localitatile tranzitate de DJ 242.

Cel de-al doilea proiect in judetul Galati prevede modernizarea a 21,5 km din drumul judetean (DJ) 252. Este vorba de tronsoanele situate intre localitatile Buciumeni - Nicoresti - Cosmesti - Movileni - Barcea, care au ca beneficiari directi peste 14.000 de persoane. 
Valoarea totala a investitiei este de 42,6 mil. de lei, din care valoarea finantarii nerambursabile alocate este de 41,7 mil. de lei.

Tot in judetul Galati, vor fi modernizati si 28 km din DJ 251, intre localitatile Matca - Valea Marului - Cudalbi - Slobozia Conachi - Smardan, cat si amenajarea a 1,6 km de piste pentru biciclisti si construirea a 6 statii de transport public.
Valoarea totala a investitiei este de 68,3 mil. de lei, din care valoarea finantarii nerambursabile alocate este de 66,9 mil. de lei. Proiectul va deservi peste 33.000 de persoane din localitatile tranzitate de DJ 251.

in judetul Alba, proiectul vizeaza modernizarea drumului judetean DJ 107I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rimet - Bradesti - Geogel - Macaresti - Birlesti Catun - Cojocani - Valea Barnii - Birlesti - Mogos - Valea Alba - Ciuculesti - Bucium - Izbita - Coleseni - Bucium Sat-DN74 (Cerbu).
Vor fi modernizati 78,420 km de drum judetean pe tronsonul 0+000 km-78+420 al DJ 107 I, vor fi amenajati 6,7 km de piste pentru biciclete, 12.610 mp de trotuare, 21 de statii de autobuz si se va asigura o semnalizare rutiera moderna, in vederea reducerii timpului de deplasare, a cresterii portantei drumului, a reducerii consumurilor de transport si a cresterii sigurantei de deplasare.
Valoarea totala a investitiei este de 188 mil. de lei, din care valoarea finantarii nerambursabile este de 183,99 mil. de lei. Proiectul va deservi aproximativ 30.000 de locuitori.

Toate aceste proiecte sunt finantate prin Programul Operational Regional 2014-2020 (POR), gestionat de MDRAPFE, Axa prioritara 6 - imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala, Prioritatea de investitii 6.1 - Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale. Axa prioritara 6 beneficiaza de o alocare totala de 699,97 de milioane de euro.