CNAIR a transmis spre publicare, in cadrul platformei SICAP, anuntul de participare aferent procedurii de atribuire a contractului "Proiectare si executie Autostrada Sibiu - Pitesti, Sectiunea 4: Tigveni - Curtea de Arges".

Obiectul contractului il reprezinta proiectarea si executia lucrarilor pentru constructia Autostrazii Sibiu - Pitesti, Sectiunea 4: Tigveni - Curtea de Arges (km 81+900 - km 91+761) in lungime de 9,86 km, din care 1,35 km aferenti tunelul Momaia.

Valoarea estimata a procedurii de atribuire este de 2.000.162.437,00 lei (fara TVA).

in conformitate cu prevederile contractuale, durata de realizare a acestui contract este de 60 luni, din care 16 luni pentru activitatea de proiectare si 44 luni pentru executia lucrarilor.

Perioada de garantie a lucrarilor va fi de minim 5 ani, aceasta putand fi majorata de ofertanti pana la maxim 10 ani.

Termenul limita de depunere al ofertelor a fost stabilit pentru data de 14 mai 2019.