Ministerul Transporturilor a publicat spre dezbatere publica Proiectul de Hotarare a Guvernului privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2018/956 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 iunie 2018 privind monitorizarea si raportarea emisiilor de CO2 si a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi.

In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2018/956, ca stat membru al UE, Romania are obligatia de a monitoriza si raporta catre Comisia Europeana datele necesare privind emisiile de CO2 si consumul de combustibil al vehiculelor grele noi inmatriculate in Romania.

Ministerul Transporturilor precizeaza ca, in acest scop:

“este necesara desemnarea unui organism national care sa asigure indeplinirea acestei obligatii, care trebuie sa fie acelasi cu cel stabilit in conformitate cu Regulamentul (CE)  nr. 443/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performanta privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordarii integrate a Comunitatii de a reduce emisiile de CO2 generate de vehiculele usoare, respectiv Registrul Auto Roman – RAR.”

Prin adoptarea acestui act normativ se va asigura:

- punerea in aplicare a Regulamentului (UE) 2018/956, pentru indeplinirea obligatiilor Romaniei care ii revin ca stat membru al UE

- desemnarea RAR ca autoritate competenta pentru monitorizarea si raportarea datelor precizate in Regulamentul (UE) 2018/956

- stabilirea obligatiei Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne de transmitere anuala catre RAR a datelor privind vehiculele grele noi inmatriculate in anul anterior.

Sa speram, ca indiferent de toate incercarile unor state vest europene (mai nou cazul Austriei) de a stopa activitatea transportatorilor romani in UE, acestia vor gasi resursele necesare pentru dezvoltare intr-un mediu concurential non protectionist, astfel incat in fiecare an atat RAR-ul cat si DRPCI sa transmita Uniunii Europene un numar cat mai insemnat de vehicule grele noi inmatriculate in Romania.