Parlamentul Romaniei a adoptat in data de 20 decembrie Legea nr. 264 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili (COV) rezultati din depozitarea benzinei si din distributia acesteia de la terminale la statiile de distributie a benzinei, precum si in timpul alimentarii autovehiculelor la statiile de benzina.

Aceasta lege stabileste masuri care au ca scop reducerea cantitatii de vapori de benzina emisi in atmosfera in timpul acestor operatii si/sau de catre aceste instalatii, vehicule si nave fluviale.

Conform noului act legislativ orice statie de benzina care este construita la sau dupa data de 1 ianuarie 2012 ori pentru care s-a acordat un certificat de urbanism, o autorizatie de construire sau o autorizatie de funcţionare la/ori dupa aceasta data trebuie sa fie echipata cu sistem de recuperare a vaporilor de benzina etapa a II-a.

Aceasta obligatie se refera la statiile de benzina unde cantitatea totala anuala tranzitata, efectiva sau proiectata, este mai mare de 500 mc/an, sau daca cantitatea totala anuala tranzitata, efectiva sau proiectata, este mai mare de 100 mc/an.

Cu sisteme de recuperare a vaporilor de benzina etapa a II-a trebuie sa fie dotate si  statiile de benzina situate sub spatiile de locuit sau cele destinate activitatilor de lucru.

De asemenea orice staţie de benzină construita înainte de data de 1 ianuarie 2012 sau pentru care s-a acordat un certificat de urbanism, o autorizatie de construire ori o autorizatie de funcţionare inainte de aceasta data si care este supusa unei renovari majore, trebuie sa fie echipata in timpul acestei renovari cu sistem de recuperare a vaporilor de benzina etapa a II-a. 

Este vorba de statiile de benzina unde cantitatea totala anuala tranzitata, efectiva sau proiectata, este mai mare de 500 mc/an, sau daca cantitatea totala anuala tranzitata, efectiva sau proiectata, este mai mare de 100 mc/an, precum si de cele situate sub spatiile de locuit sau cele destinate activitatilor de lucru.

Pana cel tarziu la data de 31 decembrie 2018, orice statie de benzina construita inainte de data de 1 ianuarie 2012 sau pentru care s-a acordat un certificat de urbanism, o autorizatie de construire ori o autorizatie de functionare inainte de aceasta data, cu o cantitate totaaă anuala tranzitata mai mare de 3.000 mc/an, trebuie sa fie echipata cu sistem de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a.

Statiile de benzina in care a fost instalat un sistem automat de monitorizare, eficienta de captare a vaporilor de benzina trebuie testate cel puţin o data la 3 ani.

Pentru informarea consumatorilor, staţiile de benzina care au instalat sistemul de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a trebuie sa afiseze un insemn autocolant pe sau in apropierea pompei de benzina.

Prevederile legii nr. 264 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili (COV) rezultati din depozitarea benzinei si din distributia acesteia de la terminale la statiile de distributie a benzinei, precum si in timpul alimentarii autovehiculelor la statiile de benzina nu se aplica statiilor de benzina utilizate in mod exclusiv in asociere cu constructia si livrarea de autovehicule noi.

Nerespectarea cerintele tehnice impuse pentru statiile de benzina, noi si existente, si lipsa sistemelor de recuperare a vaporilor de benzina etapa a II-a, daca nu sunt intrunite elementele constitutive ale unei infractiuni constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 50.000 lei.