Printre alte facilitate acordate persoanelor cu handicap se numara si scutirea de plata a rovinietei, precum si dreptul de a detine un card de parcare gratuita.

Astfel, in conformitate cu Legea nr. 193/2015, care a  modificat art. 28 din Legea         nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, scutirea de plata a rovinietei se poate face in situatia in care proprietarul sau  coproprietarul autoturismului este persoana cu handicap, precum si in cazul in care proprietarul autoturismului este asistentul personal sau insotitorul  persoanei cu handicap grav.

Pentru obţinerea acestei gratuitati sunt necesare mai multe documente:

 • cerere tip
 • copia CI/ BI al proprietarului autoturismului si al persoanei cu handicap
 • copia certificatului de incadrare in grad de handicap
 • copia cartii de identitate sau a talonului autoturimului

După caz, mai sunt necesare:

 • copia contractului de munca emis de primaria angajatoare (copie parafată conform cu originalul)  din care sa reiasa calitatea de asistent personal al persoanei cu handicap grav al proprietarului autoturismului
 • declaratia pe proprie raspundere a persoanei cu handicap, prin care aceasta isi desemneaza persoana care o va insoti in deplasari cu autoturismul, pe toată durata  valabilitatii rovinietei.

Aceste acte pot fi depuse de solicitanti personal, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului de care apartin cel tarziu pana la data de 14 a fiecarei luni, pentru rovinietele ce se emit de catre CNAIR incepand cu data de 1 a lunii  urmatoare depunerii cererii.

Potrivit Legii nr. 448/2006 (cu modificarile si completarile ulterioare) privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, acestea, indiferent de gradul de incadrare a handicapului, beneficiaza de parcarea gratuita a autoturismului personal atat in parcarile administrate de institutii/societati cu capital de stat, cat si in parcarile private.

Pentru a beneficia de parcare gratuita, persoanele cu handicap  trebuie sa depuna la Directia Generala de Asistenta Sociala din cadrul primariei localitatii/sectorului in care locuiesc urmatoarele acte:

 • cerere-tip
 • copie a certificatului de incadrare in gradul de handicap
 • copie a actului de identitate
 • fotografie tip carte de identitate
 • certificatul de inmatriculare sau cartea de identitate a autoturismului
 • Perioadele de valabilitate a cardului de parcare gratuita:
 • pentru gradul de handicap grav - valabilitate permanenta
 • pentru gradul accentuat - 12 luni
 • pentru gradul mediu - 6 luni
 • pentru gradul usor - 3 luni

Cardurile se prelungesc la cerere, in baza documentelor medicale depuse la primarie.

Conform legislatiei in vigoare, proprietarii parcarilor sunt obligati să aloce cel putin 4% din numarul total al locurilor de parcare, dar nu mai putin de doua locuri, pentru persoanele cu handicap.