In programul Rabla, persoanele fizice si juridice se pot inscrie la producatorii validati in perioada 15 martie - 28 septembrie 2018, a anuntat Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). Nu se solicita Inspectia Tehnica Periodica valabila.

Potrivit AFM, suma alocata in acest an este de 133 milioane de lei lei, din care 113 mil. lei pentru persoane fizice si 20 mil. lei pentru persoane juridice. 

Prima de casare se mentine si in 2018 la valoarea de 6.500 de lei, iar aceasta este acordata in functie de cantitatea de emisii de CO2/kilometru generata de motorul masinii noi. in 2018, prima se acorda pentru automobilele noi al caror motor genereaza maximum 130 g CO2/km.

in plus, se acorda si un ecobonus de 1.000 de lei daca masina noua are un motor care genereaza maximum 98 g CO2/km in regim de functionare mixt si/sau de un ecobonus de 1.700 de lei pentru autoturismele cu motor hibrid.

Pentru a obtine prima de casare, masinile scoase din circulatie trebuie sa aiba o vechime de cel putin opt ani (adica sa fi fost inmatriculate initial in România inainte de 1 ianuarie 2011).

Marti, 13 martie 2018, a fost publicat, in Monitorul Oficial nr. 222, Ordinul ministrului Mediului privind Ghidul de Finantare. Potrivit documentului, nu exista nicio conditie pentru detinerea Inspectiei Tehnice Periodice (ITP).

Confrm Dispozitiei nr 79/2018 a presedintelui AFM, in program se pot inscrie o serie de entitati juridice precum persoane juridice unitate administrativ teritoriala, unitatea sau institutia de invatamânt; de stat ori privata; institutia publica, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare infiintat ca institutie publica, precum si institutia din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala cu sau fara personalitate juridica; organizatia neguvernamentala; unitatea apartinând unui cult religios recunoscut in România; operatorul economic cu personalitate juridica, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care isi desfasoara activitatea in regim economic; societatea profesionala cu raspundere limitata; unitatea medico-sanitara; proprietarul persoana juridica, de drept public ori de drept privat, entitate juridica fara personalitate juridica sau proprietarul organizatie profesionala care este organizata si isi desfasoara activitatea in una dintre formele de exercitare a profesiei liberale.

Aceste entitati juridice trebuie sa indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

  • Detine calitatea de proprietar al autoturismului vechi casat;
  • Actioneaza in nume propriu;
  •  
  • Nu are datorii la plata obligatiilor catre bugetul de stat, bugetele locale sau bugetul Fondului pentru mediu;
  • Nu se afla in stare de insolventa sau faliment, nu se afla in procedura de reorganizare judiciara, dizolvare, lichidare, desfiintare, inchidere etc;
  • Desfasoara activitati economice pe teritoriul României;
  • Valoarea totala a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat in ultimii doi ani fiscali precedenti si anul fiscal in cursul caruia depune dosar de acceptare in program, cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate pentru casarea automobilului, nu depaseste echivalentul in lei a 200.000 euro; 
  • Nu a obtinut si nu este pe cale sa obtina finantare prin proiecte ori programe finantate din alte fonduri publice pentru achizitionarea aceluiasi autovehicul care urmeaza a fi achizitionat prin programul Rabla.

Reprezentantii entitatilor juridice trebuie sa intocmeasca si sa depuna un dosar de inscriere la registratura AFM.