Pe masa senatorilor din Comisa de transporturi se afla o initiativa legislativa destinata completarii art. 15 din Codul rutier - OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

Concret, proiectul de lege prevede ca, in cazul instrainarii vehiculului, fostul proprietar al acestuia sa fie obligat sa completeze pe certificatul de inmatriculare o declaratie pe propria raspundere privind datele de identificare ale persoanei catre care a instrainat vehiculul, data instrainarii, precum si kilometrajul la data instrainarii.

"Piata auto se confrunta in prezent cu un fenomen periculos de inselare a cumparatorilor de buna credinta cu privire la numarul de kilometri reali ai vehicolului la data instrainarii. Acest fenomen este generat de lipsa unor prevederi legale care sa stipuleze obligatia declararii indicatiei contorului kilometric la data instrainarii", spune initiatorul propunerii legislative, deputatul Ionut Simionca.

Pe de alta parte, acesta considera ca nici textul pretiparit al paginii a doua din certificatul actual de inmatriculare nu are temei legal.

Codul rutier, la art.15, alin. (4) prevede ca "forma, dimensiunile si continutul certificatului de inmatriculare ... se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I".

Conform Ordinului nr. 1.454/2006 al ministrului afacerilor interne, la pagina 2, certificatul de inmatriculare contine un text pretiparit cu recomandari din legislatia in domeniu, precum si un cod de bare.

"In realitate, aceasta pagina cuprinde urmatorul text - Instrainat catre (numele/denumirea noului detinator), la data de...., semnatura precum si o legenda a campurilor care se completeaza pe celelalte pagini. Pentru a da temei legal textului pretiparit de pe pagina 2 a certificatului de inmatriculare este necesar ca legea sa dispuna in acest sens", explica parlamentarului.

Astfel, initiativa legislativa, sustinuta de 25 de deputati si senatori, are un singur articol care prevede introducerea, la art 15, a unui nou alineat dupa alineatul 4: "In cazul instrainarii vehiculului, fostul proprietar al acestuia sa fie obligat sa completeze pe certificatul de inmatriculare o declaratie pe propria raspundere privind datele de identificare ale persoanei catre care a instrainat vehiculul, data instrainarii, precum si indicatia contorului kilometric la data instrainarii".

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cunoscuta si sub numele de Codul rutier, reglementeaza operatiunile de inmatriculare a vehiculului, autoritatea competenta, precum si drepturile, obligatiile si sanctiunile aplicabile proprietarului sau detinatorului mandatat al vehiculului cu privire la certificatul de inmatriculare.