Fondurile europene alocate Romaniei in actuala perioada de programare permit si achizitia autobuzelor “verzi” pentru transportul public. Ghidurile solicitantului sunt in curs de finalizare.

Orasele si municipiile din Romania au la dispozitie bani europeni pentru achizitia autobuzelor mai putin poluante pentru transportul public daca vor depune cereri de finantare  in cadrul Axelor Prioritare 3 si 4 din Programului Operational Regional (POR) 2014-2020.

In cadrul Axei prioritare 3, Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, achizitia mijloacelor de transport ecologice este prevazuta la Obiectivul specific 3.2, Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazate pe planurie de mobilitate urbana durabila.

Beneficiarii sunt toate orasele si municipiile din cele 8 regiuni de dezvoltare si Zonei de Investitie Teritoriala (ITI) Delta Dunarii, cu exceptia municipiilor resedinta de judet eligibile in cadrul Axei prioritare 4.

Potrivit ministrului Dezvoltarii Regionale, Ghidul solicitantului este in curs de definitivare si va include trei apeluri de proiecte  - POR/2007/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI, POR/2017/3/3.2/1/ITI. Dupa o luna de la data publicarii versiunii finale si lansarii apelurilor de proiecte, solicitantii vor putea depune cererile de finantare.

In cadrul Axei prioritare 4, Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, achizitia de autobuze nepoluante va putea fi realizata prin intermediul Obiectivului specific 4.1, Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila.

Beneficiari sunt toate municipiile-resedinta de judet, cu exceptia municipiului Tulcea, eligibil in cadrul Obiectivului specific 3.2, din Axa prioritara 3.

Ministrul Dezvoltarii Regionale, Sevil Shhaideh, spune ca, pentru Obiectivului specific 4.1, Ghidul solicitantului a trecut de etapa dezbaterii publice, urmand a fi definitivat in cel mai scurt timp. Si in acest caz, cererile de finantare  ale solicitantilor vor putea fi depuse dupa o luna de la data publicarii versiunii finale si lansarii apelurilor de proiecte.

Avand in vedere obiectivele specifice de reducere a emisiilor de carbon, ministrul Sevil Shhaideh precizeaza este eligibila achizitionarea urmatoarelor tipuri de autobize:

  • Autobuze alimentate cu gaz natural comprimat (GNC)
  • Autobuze alimentate cu gaz natural lichegiat (GCL)
  • Autobuze alimentate cu esteri metilici ai acizilor grasi (FAME)
  • Autobuze alimentate cu ulei vegetal hidrotratat (HVO)
  • Autobuze alimentate cu bioetanol
  • Autobuze electrice
  • Autobuze hibride de tip diesel/electric
  • Autobuze hibride cu celule de combusibil pe baza de hidrogen/electricitate

Pentru achizitionara autobuzelor, solicitantii trebuie sa prezinte, cel mai tarziu in etapa de implementare a proiectelor, un contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public de calatpri sau o hotarare de dare in administrare a furnizarii/prestarii serviciului de transport public, in functie de tipul operatorului de transport, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr, 1370/2007.