Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) si Registrul Auto Roman (RAR) organizeaza in ianuarie 2018 licitatii deschise pentru asigurarea auto obligatorie a flotelor proprii de masini.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) intentioneaza sa contracteze servicii de asigurare obligatorie RCA, cu valabilitate 12 luni, constand in 647 de polite de asigurare obligatorie.

Contractul nu este impartit in loturi, are o valoare de 613.906 lei fara TVA si o durata de 10 luni din momentul atribuirii.

Potrivit anuntului publicat in SEAP, in cazul inregistrarii unor situatii care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului (transferuri fara plata, relocari intre structurile institutiei, comodat, folosinta gratuita, achizitii noi, casare, predare program „Rabla" etc.), ANAF isi rezerva dreptul de a diminua si/sau suplimenta numarul de autovehicule care fac obiectul contractului de prestari de servicii, in aceleasi conditii contractuale.

Garantia de participare va fi de 1% din valoarea estimata a achizitiei, respectiv 6.139 lei, iar cea de buna executie, de 10% din pretul contractului, fara TVA. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat.

In cazul suplimentarii valorii contractului pe parcursul executarii acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia in corelatie cu noua valoare a contractului de achizitie publica.

Contractul va fi finantat de la bugetul de stat, iar criteriul de atribuire va fi cel mai mic pret. Ofertantul trebuie sa-si mentina oferta 90 de zile.

Termenul limita pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente este data de 11 ianuarie 2018, ora 16.30, iar cel pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare, 15 ianuarie 2018, ora 16.00.

Ofertele vor fi deschise in data de 9 februarie 2018.

 

La randul sau, Registrul Auto Roman (RAR) intentioneaza sa contracteze servicii de asigurari RCA si CASCO pentru autovehiculele din parcul auto propriu, durata acordului-cadru fiind de 12 luni.

Potrivit anuntului publicat in SEAP, valoarea totala estimata a achizitiilor pentru intreaga durata a acordului-cadru este situata intre 1,359 mil. lei si 2,064 mil. lei, fara TVA

Contractul este impartit in loturi: 

1) Lotul 1 (RCA):

- Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru: minime = 441 autovehicule (cifra reprezinta numarul minim de polite RCA ce expira pe durata  acordului-cadru); maxime = 493 autovehicule (cifra reprezinta numarul maxim de polite RCA ce expira pe durata  acordului-cadru, tinand cont de suplimentarea parcului auto al autoritatii contractante).

- Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru: minime = 1 autovehicul (cifra reprezinta numarul minim de polite RCA ce pot fi incheiate printr-un singur contract subsecvent; maxime = 216 autovehicule (cifra reprezinta numarul maxim de polite RCA ce pot fi incheiate printr-un singur contract subsecvent).

- Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului-cadru: 140.100 lei,

- Valoare estimata minima a acordului-cadru: 360.000 lei; valoarea estimata maxima a acordului-cadru: 565.000 lei.

- Valoarea garantiei de participare se raporteaza la valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent si va fi de 1.400 lei.

2) Lotul 2 (CASCO):

- Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru: minime = 441 autovehicule (cifra reprezinta numarul minim de polite CASCO ce expira pe durata  acordului-cadru); maxime = 493 autovehicule (cifra reprezinta numarul maxim de polite CASCO ce expira pe durata acordului-cadru).

- Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru: minime = 1 autovehicul (cifra reprezinta numarul minim de polite CASCO ce pot fi incheiate printr-un singur contract subsecvent); maxime = 426 (cifra reprezinta numarul maxim de polite CASCO ce pot fi incheiate printr-un singur  contract subsecvent).

- Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului-cadru: 572.000 lei.

- Valoare estimata minima a acordului-cadru: 999.000 lei; valoarea estimata maxima a acordului-cadru: 1.499.000 lei,

- Valoarea garantiei de participare este de 5.700 lei.

Contractul va fi finantat din surse proprii ale regiei si va fi atribuit in functie de oferta cea mai avantajoasa, in care pretul are o pondere de 80%, iar nivelul de asigurare, de 20%.

Conform anuntului de licitatie, se va organiza si o licitatie electronica, la care vor participa doar ofertantii inregistrati in SEAP si care au fost invitati sa-si imbunatateasca ofertele. Licitatia electronica va include 2 runde si o pauza, cu durata de 24 ore, fiecare; prima runda va incepe la 2 zile lucratoare de la instiintarea ofertantilor invitati. Elementele supuse reofertarii sunt "pretul ofertei" si "nivelul de asigurare".

Termenul limita pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente este data de 4 ianuarie 2018, ora 15.00, iar cel pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare, 10 ianuarie 2018, ora 16.00. Ofertele vor fi deschise in data de 5 februarie 2018.