Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat ca va organiza in luna noiembrie 2018, o licitatie pentru achizitia unui numar de 10 autoturisme.

Potrivit autoritatii nationale de reglementare si supraveghere in domeniul comunicatiilor electronice si serviciilor postale, pentru aceste vehicule cu o caroserie tip break  valoarea totala estimata a contractului este de 692.000 lei fara TVA.

In criteriul de atribuire, pretul are o pondere de 80%, iar calitatea, de 20%. 

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 22 noiembrie 2018.

Cuantumul garantiei de participare: este de 6.920 lei, perioada de valabilitate fiind cel putin 190 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. 

In situatia in care, ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul, punctajele totale rezultate ale ofertelor clasate pe primul loc sunt egale, departajarea se va face având in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare, in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, ANCOM va solicita ofertantilor respectivi depunerea in SEAP a unei noi propuneri financiare, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul total cel mai scazut in lei, fara TVA.