In perioada urmatoare, vor fi lansate doua programe pentru imbunatatirea calitatii aerului si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera din transporturi, ce vizeaza achizitia de autovehicule mai putin poluante in transportul public local de persoane si dezvoltarea infrastructurii de statii de reincarcare pentru vehicule electrice in municipiile resedinte de judet.

Transport public nepoluant

Astfel, in perioada 3 octombrie - 2 noiembrie 2018, unitatile administrativ-teritoriale - municipii resedinte de judet, inclusiv municipiul Bucuresti vor putea depune dosare de finantare pentru Programul privind imbunatatirea calitatii aerului si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, utilizand autovehicule mai putin poluante in transportul public local de persoane.

Acest program beneficiaza de un buget de 460 milioane lei si va sustine achizitia de autobuze electrice, autobuze electric hibride, autobuze alimentate cu GNC (gaz natural comprimat) sau troleibuze.

Potrivit Ghidului de finantare, fondurile  nerambursabile, asigurate de Autoritate, se acorda in cuantum de pana la 80% din pretul de achizitie al autobuzului/troleibuzului.

Suma maxima finantata in functie de numarul de locuitori este:

  • 35.000-200.000 locuitori - buget maxim 20.000.000 lei;
  • 200.001-400.000 locuitori - buget maxim 110.000.000 lei;
  • peste 400.001 locuitori - buget maxim 340.000.000 lei.

Daca suma solicitata prin cererea de finantare depaseste pragul maximpermis aferent numarului de locuitori, diferenta rezultata va fi considerata neeligibila.

Contributia proprie a solicitantului si cheltuielile neeligibile vor fi asigurate din surse financiare proprii.

In cadrul sesiunii, solicitantul poate depune o singura cerere de finantare.

Autovehiculele achizitionate in cadrul proiectului vor purta un autocolant de informare inscriptionat cu sintagma „Finantat din Fondul pentru mediu“.

Infrastructura de alimentare verde in municipii

Cel de-al doilea program vizeaza instalarea statiilor de reincarcare pentru vehicule electrice in municipiile resedinte de judet si are un buget de 92 milioane lei.

Unitatile administrativ-teritoriale - resedinte de judet si municipiul Bucuresti vor putea depune dosare pentru participarea in cadrul programului in perioada 18 octombrie – 16 noiembrie 2018.

Finantarea se acorda in procent de maximum 90% din cheltuielile eligibile si in limita sumelor maxime ce pot fi acordate pentru fiecare solicitant. Sumele maxime ce pot fi acordate pentru fiecare solicitant se stabilesc in functie de numarul de locuitori, conform datelor furnizate de Institutul National de Statistica, si se anunta la data lansarii sesiunii de depunere a proiectelor.

Suma maxima finantata de Autoritate pentru instalarea unei statii dereincarcare este de 190.000 lei, valoare ce reprezinta 90% din totalitatea cheltuielilor eligibile.

Sunt considerate cheltuieli eligibile urmatoarele:

a) cheltuieli pentru achizitia de statii de reincarcare a vehiculelor electrice;

b) cheltuieli cu lucrari de constructii si montaj al statiilor de reincarcare;

c) cheltuieli aferente instalatiilor electrice, cu exceptia cheltuielilor

aferente instalatiei de racordare pana la punctul de delimitare. Acestea vor fi evidentiate separat in cadrul devizului general;

d) cheltuieli efectuate pentru realizarea si instalarea panoului de informare;

e) taxa pe valoarea adaugata aferenta proiectului in conditiile in care aceasta a fost solicitata si nu este recuperabila, rambursabila sau compensata prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale;

f) cheltuieli cu active necorporale noi (brevete, licente, knowhow); g) cheltuieli diverse si neprevazute conform Hotararii Guvernului nr. 907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

h) cheltuieli cu studiul de fezabilitate si proiectul tehnic, in procent de maximum 4% din valoarea eligibila a capitolului „investitie de baza“.