In cazul unui accident, in temeiul politei RCA, pot fi acordate despagubiri si pentru transportul persoanelor din vehiculul avariat, pentru prejudiciile ce rezulta din lipsa de folosinta a acestuia si chiar pentru vatamarea sau pierderea animalelor aflate in masina.

Dupa cum se stie, asigurarea RCA acopera daunele provocate de un accident produs prin intermediul unui vehicul asigurat RCA, catre o parte terta.

In plus, in temeiul asigurarii RCA mai pot fi acordate si alte tipuri de despagubiri, fara a se depasi, insa, limitele prevazute in contractul de asigurare RCA si in conditiile in care evenimentul asigurat s-a produs in perioada de valabilitate a politei de asigurare

1. Daca vehiculul nu este deplasabil prin forta proprie, puteti solicita despagubiri pe baza documentelor justificative si pentru cheltuielile de transport a persoanelor aflate in vehiculul avariat pana la domiciliul acestora, precum si a marfurilor, in limita unor tarife prevazute de lege.

2. Prejudiciile ce rezulta din lipsa de folosinta a vehiculului asigurat RCA sunt stabilite pe baza documentelor justificative din care rezulta costurile de inlocuire temporara a vehiculului avariat cu un vehicul de o clasa similara ori inferioara, inchiriat de la entitati autorizate sau pe baza documentelor justificative din care rezulta costurile privind transportul zilnic suportate de catre persoana prejudiciata.

Perioada pentru care se calculeaza lipsa de folosinta este fie perioada de indisponibilitate a utilizarii vehiculului avariat incepand cu momentul efectuarii constatarii avariilor si introducerea vehiculului in reparatie, fie cea cuprinsa intre data constatarii avariilor si data inaintarii ofertei de despagubire, in situatia daunei totale economice.

3. Despagubirile pentru cladiri, constructii sau alte bunuri sunt stabilite pe baza sistemelor de evaluare specializate sau a documentelor din care sa reiasa dovedirea prejudiciului suferit.

4. Despagubirile pentru vatamarea sau pierderea animalelor aflate in vehiculul avariat sunt stabilite pe baza valorii de pe piata locala a animalului respectiv, la data producerii evenimentului, la care se adauga acoperirea cheltuielilor prilejuite de accident precum cheltuielile cu transportul animalelor ca urmare a vatamarii acestora, cu tratamentul, cu spitalizarea, pentru recuperare, pentru proteze si/sau alimentatie suplimentara, conform prescriptiilor medicale, probate cu documente justificative si/sau eventuale cheltuieli prilejuite de decesul acestora.

5. In situatia in care, in calitate de persoana pagubita, formulati pretentii de despagubiri pentru hartii de valoare, acte, manuscrise, bijuterii, pietre pretioase, obiecte de arta, alte obiecte din platina, aur sau argint, marci postale, timbre si pentru disparitia sau distrugerea banilor, este important sa stiti ca acestea se stabilesc prin hotarare judecatoreasca.

IMPORTANT. In baza contractului RCA nu se acorda despagubiri pentru avariile si pagubele produse propriului vehicul, pentru acestea aplicandu-se, daca aveti astfel de produs de asigurare, o asigurare facultativa CASCO.