In cadrul procedurii de infringement declansate deja, Comisia a trimis astazi un aviz motivat Romaniei, Greciei, Irlandei, Maltei, Poloniei Sloveniei si Regatului Unit, solicitandu-le sa isi notifice cadrul national de politica bazat pe normele UE privind instalarea infrastructurii pentru combustibilii alternativi (Directiva 2014/94/UE). 

Cadrul national de politica este principalul instrument prevazut de directiva pentru a asigura crearea unor infrastructuri suficiente pentru combustibili alternativi, inclusiv a unor puncte de reincarcare pentru vehiculele electrice si a unor puncte de realimentare cu gaz natural si hidrogen, si pentru a evita fragmentarea pietei interne. 

"Accelerarea instalarii infrastructurii pentru combustibili alternativi este esentiala pentru a le oferi tuturor europenilor o mobilitate ecologica si competitiva, asa cum a stabilit Comisia in pachetul „Europa in miscare”, adoptat in mai 2017. Aceste 7 state membre au acum la dispozitie doua luni pentru a-si indeplini obligatiile care le revin in temeiul directivei; in caz contrar, Comisia poate decide sa sesizeze Curtea de Justitie a UE cu privire la acest caz", arată reprezentantii Executivului european de la Bruxelles. 

In plus, Comisia a decis, de asemenea, sa trimita o scrisoare de punere in intarziere Suediei, care a notificat un cadru national de politica ce nu contine elementele minime cerute de directiva.

Procedura de „infringement” este declansata de catre Comisie impotriva statelor ce nu isi respecta obligatiile comunitare. Declansarea acesteia poate fi provocata in trei cazuri:

a) Omiterea notificarii actelor normative nationale care transpun si implementeaza directivele – statele membre au obligatia de a notifica legislatia de transpunere si pe cea care asigura implementarea;

b) Neconformarea legislatiei nationale la cerintele normelor comunitare – aceasta inseamna ca legislatia interna trebuie sa se afle in deplina concordanta cu cerintele Uniunii;

c) Aplicarea necorespunzatoare a actelor normative comunitare – statele membre au, de asemenea, obligatia de a asigura aplicarea dispozitiilor comunitare.

in prima etapa a declansarii procedurii, Comisia redacteaza o “scrisoare de punere in intarziere“ pe care o transmite statului respectiv si in care sunt precizate incalcarile legislatiei comunitare. Scrisoarea reprezinta deschiderea formala a procedurii de infringement.

Urmatoarea etapa o reprezinta “Avizul motivat”, adica ultima avertizare a Comisiei inaintea sesizarii CJUE, avertizare ce vine in lipsa observatiilor statului membru sau in cazul in care acestea sunt considerate nesatisfacatoare.