Compania Nationala de Investitii (CNI), societate sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale, va organiza o licitatie pentru marirea flotei auto, prin leasing operational, cu o limuzina si trei SUV-uri.

Valoarea contractului fara TVA este de 669.377 lei (aproximativ 145.516 euro), acesta fiind impartit in doua loturi:

- Lot 1 - Achizitie 3 autoturisme de teren noi, cu urmatoarele caracteristici minime: combustibil - motorina, putere maxima - 150 CP, Euro 6, 7 locuri inclusiv sofer. Valoare fara TVA -  3 x 181.238 lei (aproximativ 3 x 39.400 euro);

Lot 2 - Achizitie 1 autoturism nou tip limuzina, cu urmatoarele caracteristici minime: combustibil - motorina, putere maxima - 150 CP, Euro 6, 5 locuri inclusiv sofer. Valoare fara TVA - 125.662 lei (aproximativ 27.300 euro).

Durata contractului este de 48 de luni, iar finantarea se va realiza din fondurile proprii ale Companiei Nationale de Investitii.

Conform prevederilor caietului de sarcini, pentru lotul 1 valoarea garantiei de participare este 1.250 lei, iar pentru lotul 2, de 5.430 lei, perioada de valabilitate fiind cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, adica 120 de zile de la termenul limita de depunere a acesteia.

Ulterior, ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia CNI si o garantie de buna executie, in cuantum de 10% din valoarea ofertata, fara TVA.

Criteriul de atribuire este pretul cel mai mic, autoritatea contractata anuntand ca nu va organiza si o licitatie electronica.

Totusi, daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au preturile egale, atunci pentru departajare, CNI va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret, prin intermediul SEAP, o noua propunere financiara, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

Termenul limita pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente este data de 12 ianuarie 2018, iar cel pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare, 22 ianuarie 2018.

Deschiderea ofertelor va avea loc in ziua de 16 februarie 2018.

Dupa declararea castigatorului, in cazul in care acesta nu isi indeplineste obligatiile asumate, atunci Compania Nationala de Investitii are dreptul de a  deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,05 % din pret, pentru  fiecare zi de intarziere.

In acelasi timp, in cazul in care CNI nu isi onoreaza obligatiile de plata in termen de 15 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,05 % din plata neefectuata, pentru fiecare zi de intarziere.