Odata cu publicarea Ordinul nr. 1937/2018 in Monitorul Oficial, romanii au la dispozitie toate parghiile necesare pentru a obtine, de la stat, restituirea taxelor de inmatriculare auto declarate neconforme de Curtea Europeana de Justitie.

Prin Ordinul nr. 1937/2018 s-a aprobat formatul tipizat al cererii de restituire a taxelor auto. Formularul poate fi descarcat de pe site-ul ANAF, la sectiunea Asistenta contribuabili, Persoane fizice, Legislatie, Formulare fiscale si ghid de completare (Formulare fara numar).

Taxele care se restituie sunt taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule.

Pentru restituirea acestora se depune DOAR cererea de restituire. in care se inscriu, in mod obligatoriu, elementele referitoare la datele de identificare ale platitorului si datele de identificare ale autovehiculului pentru care se solicita restituirea. Nu mai este necesar sa se anexeze copii ale documentelor care atesta proprietatea autovehiculului.

Cererea trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, contul bancar in care urmeaza sa fie restituita suma cuvenita contribuabilului.

Cererea de restituire a sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal (actual) al platitorului.

Aceasta se solutioneaza prin decizie emisa de catre organul fiscal competent, in termen de 45 de zile de la inregistrare, cu posibilitate de prelungire, in functie de situatie.

Termenul maxim pana la care poate fi depusa cererea este data de 31 august 2018.Restituirea efectiva a sumelor se efectueaza de catre unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal central competent, astfel:

  • taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, in perioada 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2018;
  • timbrul de mediu pentru autovehicule, in perioada 1 septembrie 2018 - 31 martie 2019.

Pentru sumele restituite se datoreaza de catre stat şi dobanda, care se calculeaza asupra sumei de restituit inmultita cu numarul de zile aferent perioadei cuprinse intre data perceperii taxei/timbrului si data restituirii efective si cu nivelul dobanzii prevazut de art. 174 alin. (5) din Codul de procedura fiscala, respectiv 0,02%/zi.

Cuantumul dobanzilor se restituie ulterior rambursarii taxelor auto.