Potrivit proiectului de norma pentru punerea in aplicare a Legii RCA, soferii fara accidente vor putea beneficia de o reducere a tarifelor RCA de pana la 50%, in timp ce soferii cu cele mai multe daune vor achita un pret cu pana la 100% mai mare fata de nivelul standard.

Anul trecut, prin intermediul Normei 39/2016, Autoritatea de Supraveghere Finanicara a modificat sistemul Bonus Malus, reducand numarul de clase Bonus de la 14 la 8 si modificand coeficientii aferenti.

Astfel, conducatorii auto fara accidente beneficiaza de o reducere a tarifelor RCA de pana la 32% (fata de 50%, anterior), in timp ce soferii cu cele mai multe daune achita un pret cu pana la 32% (fata de 100%, anterior) mai mare fata de nivelul standard, B0.

Potrivit proiectului de norma pentru punerea in aplicare a Legii RCA, lansat in dezbatere publica, sistemul Bonus-Malus va fi modificat din nou, urmand sa revina la forma anterioara Aplicarii Normei 39/2016.

Astfel, soferii fara accidente vor putea beneficia de o reducere a tarifelor RCA de pana la 50%, in timp ce soferii cu cele mai multe daune vor achita un pret cu pana la 100% mai mare fata de nivelul standard.


Perioada de referinĊ£a este anul calendaristic anterior datei de intrare în valabilitate a contractului RCA.

De asemenea, in proiectul normei se precizeaza ca sistemul bonus-malus este format din categoria de baza B0, 8 clase de bonus si 8 clase de malus; clasa B0 este atribuita unui nou asigurat, fara istoric in asigurare. 

Reducerea sau majorarea stabilita conform sistemului bonus-malus se aplica tarifelor practicate de catre asiguratorul RCA la care potentialul asigurat urmeaza sa incheie contractul RCA, in vigoare la data la care se incheie contractul. Perioada de referinta este anul calendaristic anterior datei de intrare in valabilitate a contractului RCA.

Daca in perioada de referinta sunt inregistrate daune platite, asiguratii sunt penalizati prin aplicarea unui malus, respectiv majorarea primei de asigurare prin penalizarea cu patru clase pentru fiecare dauna platita.

In cazul in care se solicita incheierea contractului de asigurare dupa o perioada de sase luni de la incetarea valabilitatii ultimului contract, se aplica o penalizare de doua clase, cu exceptia perioadelor pentru care asiguratul nu are obligatia incheierii asigurarii RCA.

In situatia in care un asigurat persoana fizica detine mai multe vehicule, asiguratul beneficiaza de aceeasi clasa a sistemului bonus-malus pentru toate vehiculele.

In situatia in care un asigurat persoana juridica detine mai multe vehicule, sistemul bonus-malus se aplica distinct pentru fiecare vehicul in parte.

Pentru asiguratii persoane juridice, transferul clasei bonus-malus in cazul instrainarii sau radierii unui vehicul asigurat, se realizeaza dupa cum urmeaza:

  • daca contractul RCA al acestuia a incetat, transferul clasei bonus-malus pe un vehicul nou-dobandit se face pe baza istoricului detinut de catre asigurat pentru vehiculul instrainat sau radiat;
  • in cazul in care asiguratul instraineaza sau radiaza un vehicul, intr-o perioada de maxim un an de la data introducerii in asigurare a unui vehicul nou dobandit, transferul clasei bonus-malus pe acest vehicul se poate face la prima reinnoire a contractului de asigurare pe baza istoricului detinut de catre asigurat pentru ambele vehicule.