Pentru instalarea statiilor de reincarcare a vehiculelor electrice si hibride pot fi accesate atat fonduri europene prin POR 2014-2020, cat fonduri nationale, in cadrul programului "Infrastructura de alimentare verde”.

Fondurile europene pentru statiile de reincarcare a masinilor verzi pot fi accesate prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, in cadrul Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitie 3.2. - Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, in particular zone urbane, Operatiunea B - investitii destinate transportului electric si nemotorizat. 

Potrivit Ghidului de finantare sunt eligibile "achizitionarea si instalarea punctelor de reincarcare a vehiculele electrice si electrice hibride, accesibile publicului, de tip punct de reincarcare cu putere normala si de tip punct de reincarcare cu putere inalta". 

Caracteristicile acestora sunt definite si descrise in Legea nr. 3412017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi" astfel:
1.1.„Punct de reincarcare cu putere normala inseamna un punct de reincarcare care permite un transfer de energie electrica catre un vehicul electric, la o putere mai mica sau egala cu 22 kW, excluzand dispozitivele cu o putere mai mica sau egala cu 3,7 kW care sunt instalate in gospodarii private sau al caror scop principal nu este reincarcarea vehiculelor electrice si care nu sunt accesibile".
1.2. „Punct de reincarcare cu putere inalta inseamna un punct de reincarcare care permite un transfer de energie electrica catre un vehicul etectric, la o putere mai mare de 22 kW".

Aceste puncte/statii de reincarcare vor fi amplasate in parcarile publice ale solicitantului, asigurandu- se acces permanent si nediscriminatoriu utilizatorilor („punct de reincarcare accesibil publicului"),iar locul de amplasare a acestor puncte de reincarcare va fi semnalizat corespunzator. In corespondenta cu numarul modulelor aferente fiecarui punct de reincarcare instalat se va aloca un numar de locuri de parcare marcate corespunzator, exclusiv pentru alimentarea autovehicutelor electrice si hibride.

Pentru orasele cu mai putin de 20.000 locuitori, este eligibila achizitionarea si instalarea doar a unei singure statii de reincarcare, indiferent de tip (cu putere normata/cu putere inalta) si de numarut prizelor de incarcare.

Potrivit Ministerului Dezvoltarii Regionale, prin POR 2014-2020, Axa prioritara 3, Operatiunea B au fost depuse 12 proiecte cu o valoare nerambursabila de 86,07 mil. euro, proiecte care acum se afla in etapa de verificare a conformitatii administrative.

Din fonduri nationale, Ministerul Mediului pregateste o schema de ajutor de stat pentru extinderea programului destinat dezvoltarii infrastructurii de reincarcare a autovehiculelor electrice – “Infrastructura de alimentare verde” pe autostrazi, drumuri nationale si europene.

Programului a fost lansat la sfarsitul anului 2016, primele proiecte urmand a fi implementate in perioada imediat urmatoare. Daca in prima faza, finantarea a fost destinata investitiilor urbane, noua strategie a Ministerului Mediului are in vedere finantarea instalarii statiilor de reincarcare pe soselele importante, pentru a asigura conectarea oraselor.

“Noua viziune a programului are in vedere si obiectivele stabilite prin Cadrul national de politici pentru dezvoltarea pietei in ceea ce priveste combustibilii alternativi in sectorul transporturilor si pentru instalarea infrastructurii relevante in Romania. Pentru cresterea succesului programului, institutia noastra a intreprins demersuri pentru aprobarea unei scheme de ajutor de stat”, arata ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu.

Totodata, aceasta reaminteste ca si programul Rabla Plus a beneficiat de o imbunatatire majora fata de anii precedenti, prin marirea cuantumului ecotichetului acordat pentru achizitionarea autovehicutelor electrice, de la 20.000 lei la 45.000 lei (aproximativ 10.000 euro). 

„Administratia Fondului pentru Mediu isi propune continuarea acestor doua programe de interes national, prin care se reduce substantial impactul asupra mediului. Independent de vointa institutiei noastre, singurele impedimente majore care pot aparea in atingerea acestor deziderate sunt reprezentate de lipsa fondurilor necesare  desfasurarii celor doua Programe, Fondul pentru mediu fiind substantial diminuat prin eliminarea timbrului de mediu”, subliniaza Gratiela Gavrilescu.

În cadrul schemei actuale "Infrastructura de alimentare verde”, Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a selectat, pana acum, cinci proiecte in valoare de peste 961.000 lei, pentru 11 statii de reincarcare a vehiculelor electrice.

Cele cinci proiecte au ca beneficiari:

  • MCM Petrol (jud. Buzau) – o statie de putere inalta, CC;
  • Cybernet Auto Center (jud. Bacau) – 4 statii de putere normala;
  • Next Automobile (jud. Arges) – o statie de putere inalta, CA;
  • Tester Group (jud. Iasi) – 0 statie de putere inalta, CC
  • Municipiul Targoviste (jud, Dambovita) – 4 statii de putere inalta, CC.

Programul „Infrastructura de alimentare verde”, a fost conceput ca unul multianual cu o tinta indicativa de 6.000 de puncte de alimentare instalate in retea pana in anul 2020.

Este destinat persoanelor juridice, respectiv primariilor din localitati cu mai mult de 50.000 de locuitori, institutiilor publice si agentilor economici din astfel de orase dar si agentilor economici ale caror sedii sociale sau puncte de lucru au acces direct la autostrazi, drumuri europene si drumuri nationale.

Fiecare dintre acesti beneficiari poate aplica la AFM pentru instalarea de puncte de incarcare si poate beneficia de finantarea a 80% din costurile unui astfel de proiect. Suma maxima pe care o poate solicita o primarie, institutie publica sau un agent economic este de 900.000 de lei – aproximativ 200.000 de euro.

Programul permite instalarea atat a punctelor de incarcare cu putere normala, egala cu 22 kw curent alternativ cat si a celor cu putere inalta, mai mare de 22 kw curent continuu. Pentru o priza cu incarcare normala (de aproximativ 4 ore) AFM a stabilit in concordanta cu nivelul pietei o suma maxima decontabila de 2.500 de euro, iar pentru una cu incarcare rapida (sub 1 ora) o suma de 35.000 de euro.

Locatiile care pot fi dotate cu chargere rapide sau normale conform viziunii Programului sunt: parcarile publice, parcari destinate sau care deservesc punctele de interes public (baze sportive, sali de spectacole, institutii publice, centre comerciale, unitati hoteliere, gari, aeroporturi, benzinarii), parcari cu acces direct la autostrazi, drumuri nationale sau europene.

Cei care vor aplica in cadrul viitoarei sesiuni de finantare trebuie sa prevada in proiectul cu care aplica locuri de parcare corespondente numarului de puncte de incarcare care trebuie marcate distinct si semnalizate cu panouri de informare.