Autoritatile locale mai au la dispozitie inca o luna in care pot depune cereri de finantare in cadrul Programului Operational Regional (POR) pentru achizitia mijloacelor de transport public prietenoase cu mediul.

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a „Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu numarul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI si POR/2017/3/3.2/1/ITI”.

Principalele modificari se refera in principal la:

 • Prelungirea perioadei de depunere a proiectelor in cadrul apelurilor cu numarul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI si POR/2017/3/3.2/1/ITI pana la data de 21 iunie 2018, ora 12.00;
 • Introducerea posibilitatii de semnare si de depunere a cererilor de finantare, inclusiv a anexelor, de catre o persoana imputernicita de catre reprezentantul legal al solicitantului/liderului de parteneriat;
 • Completarea modalitatilor de dovedire a complementaritatii activitatilor din cererile de finantare.

 De asemenea, forma consolidata a „Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu numarul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI si POR/2017/3/3.2/1/ITI” este publicata pe site-ul www.inforegio.ro.

Alocarea financiara totala pentru aceste trei apeluri de proiecte aferente Obiectivului specific 3.2 este de 495.576.365 euro (Fondul European de Dezvoltare Regionala + Bugetul de stat):

 • pentru apelul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI - 317.698.530 euro (FEDR+BS), 
 • pentru apelul POR/2017/3/3.2/1/BI - 136.647.706 euro (FEDR+BS), 
 • pentru apelul POR/2017/3/3.2/1/ITI - 41.230.129 euro (FEDR+BS).


Activitatile eligibile 

A. Investitii destinate imbunatatirii transportului public urban de calatori

Prin aceste activitati se urmareste imbunatatirea transportului public local/zonal de calatori, asigurarea conditiilor pentru cresterea calitatii, frecventei si a eficientei acestuia, cu impact asupra reducerii utilizarii autoturismelor si a emisiilor de echivalent CO2. 

1. Achizitionarea de material rulant (tramvaie);

2. Modernizarea materialului rulant existent (tramvaie);

3. Achizitionarea de troleibuze;

4. Achizitionarea de autobuze, definite conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, avand o capacitate de peste noua locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto. Autobuzele trebuie sa fie special construite pentru transportul calatorilor asezati pe scaune sau in picioare si sa aiba podea joasa, pentru a se permite urcarea si coborarea cu usurinta a calatorilor in statiile de transport public. 

Este eligibila achizitionarea urmatoarelor tipuri de autobuze:

 • Autobuze alimentate cu gaz natural comprimat (CNG);
 • Autobuze alimentate cu gaz natural lichefiat (LNG);
 • Autobuze alimentate cu esteri metilici ai acizilor grasi (FAME);
 • Autobuze alimentate cu ulei vegetal hidrotratat (HVO);
 • Autobuze alimentate cu bioetanol;
 • Autobuze electrice;
 • Autobuze hibride de tip diesel/electric;
 • Autobuze hibride cu celule de combustibil pe baza de hidrogen/electricitate.

Atentie! Toate vehiculele de transport public achizitionate/modernizate (tramvaie, troleibuze, autobuze) vor intruni cerintele legate de accesibilitate pentru persoanele cu mobilitate redusa.

5. Construirea/modernizarea /reabilitarea /extinderea traseelor de transport public electric 

6. Construirea/modernizarea/reabilitarea depourilor/autobazelor aferente transportului public local/zonal de calatori, inclusiv infrastructura tehnica aferenta 

7. Construirea si modernizarea statiilor de transport public de calatori (tramvai, troleibuz, autobuz) 

8. Crearea/extinderea/modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru calatori („e-bilete”  sau „e-ticketing”) 

9. Construirea/modernizarea/extinderea de benzi dedicate, folosite exclusiv pentru mijloacele de transport public de calatori

10. Configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe strazile urbane deservite de transport public de calatori, in vederea construirii/modernizarii/extinderii benzilor dedicate separate pentru transportul public de calatori, a construirii/modernizarii/extinderii traseelor/pistelor pentru pietoni si biciclete, inclusi construirea/modernizarea/reabilitarea partii carosabile a infrastructurii rutiere.


B. Investitii destinate transportului electric si nemotorizat

1. Achizitionarea si instalarea punctelor de reincarcare a autovehiculelor electrice si electrice hibride 
2. Construirea/ modernizarea/extinderea pistelor/ traseelor pentru biciclete
3. Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de inchiriere de biciclete (sisteme de tip „bike-sharing”, „bike-rental”) 
4. Construirea/modernizarea/extinderea de zone si trasee pietonale
5. Instalarea de sisteme de reducere/interzicere a circulatiei autoturismelor in anumite zone.

C. Alte investitii destinate reducerii emisiilor de CO2 in zona urbana

1. Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al traficului, inclusiv a sistemului de monitorizare video, precum si a altor sisteme de transport inteligente (STI) 
2. Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public urban de calatori, in vederea reducerii emisiilor de echivalent CO2 din transportul rutier
3. Plantarea de aliniamente de arbori si arbusti 
4. Realizarea parcarilor de transfer de tip „park and ride” („parcheaza si calatoreste cu transportul public”). 

Valoarea minima si maxima a unui proiect

Valoarea totala eligibila a cererii de finantare se incadreaza in urmatoarele limite minime si maxime:
Valoarea minima eligibila: 500.000 euro; 
Valoarea maxima eligibila :
- 5 milioane euro pentru orasele/municipiile cu o populatie sub 20.000  de locuitori;
- 10 milioane euro pentru orasele/municipiile cu o populatie de peste 20.000  de locuitori;
Pentru Municipiile Bucuresti si Tulcea:
- 20 milioane euro;
- Ca exceptie, pentru Municipiul Bucuresti, valoarea maxima eligibila pentru o Cerere de finantare depusa in cadrul O.S. 3.2: 40 milioane euro;
- in situatia unei Cereri de finantare depuse de catre un parteneriat, valoarea maxima eligibila a Cererii de Finantare va fi determinata de orasul/municipiul eligibil in cadrul O.S. 3.2 cu cea mai mare populatie, sub conditia ca vor fi implementate activitati din proiect inclusiv pe teritoriul acestuia.

Solicitantii de finantare 

Beneficiarii proiectelor depuse in cadrul apelurilor aferente Obiectivului specific 3.2 pot fi:

- Unitatile administrativ-teritoriale orase/municipii, definite conform Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale si constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei, republicata, cu exceptia celor 39 municipii resedinta de judet eligibile in cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile”;

- Parteneriatele dintre unitatile administrativ-teritoriale orase/municipii eligibile in cadrul O.S. 3.2;

- Parteneriatele dintre unitatile administrativ-teritoriale orase/municipii eligibile in cadrul O.S. 3.2 cu UAT comune din zona functionala a acestor orase/municipii si care indeplinesc conditia cu privire la vecinatatea teritoriala fata de aceste orase/municipii eligibile si/sau cu Sectoarele  Municipiului Bucuresti (pentru apelul de proiecte nr. POR/2017/3/3.2/1/BI) si/sau cu Unitatea administrativ-teritoriala judetul (in care orasele/municipiile/comunele partenere sunt situate) si/sau cu institutii publice din subordinea UAT orase/municipii/parteneri eligibili care au in administrare infrastructura rutiera, ce face obiectul proiectului.