In perioada 30 aprilie - 2 iulie 2018, autoritatile publice locale pot depune cereri pentru finantari nerambursabile destinate modernizarii drumurilor de interes regional din regiunile Bucuresti-Ilfov, Vest si Muntenia, in cadrul Programului Operational Regional.

Prin intermediul acestei prioritati de investitie, vor fi sprijinite actiuni care vizeaza:

  • modernizarea si reabilitarea pentru imbunatatirea parametrilor relevanti - cresterea vitezei, sigurantei rutiere, portantei etc. retelei de drumuri judetene (inclusiv poduri si podete, acces la proprietati aflate in domeniul public) care asigura conectivitatea cu reteaua TEN-T;
  • construirea unor noi segmente de drum judetean pentru conectarea la autostrazi sau drumuri expres;
  • constructia/modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judetean ce vor face parte din drumul judeteanrespectiv;
  • construirea/realizarea de sensuri giratorii si alte elemente pentru cresterea sigurantei circulatiei (parapeti deprotectie, limitatoare de viteza - inclusiv marcaje rezonatoare), semnalistica orizontala si verticala, reorganizarede intersectii;
  • construirea/modernizarea/reabilitarea de pasaje/noduri rutiere;
  • construirea pasarelelor pietonale.

Pentru regiunea Bucuresti Ilfov, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a emis, in luna martie 2018, ordinul de aprobare a Ghidului solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/3 Bucuresti Ilfov, Axa prioritara 6 - „Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala, Prioritatea de investitii 6.1 - Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”.

Alocarea financiara este de 13,03 milioane de euro, fondurile fiind alocate prin Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) si de la bugetul de stat.

Pentru regiunile Vest si Sud Muntenia, MDRAP a emis, tot in luna martie, ordinul de aprobare a Ghidului solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/4 Vest si Sud Muntenia, Axa prioritara 6 – „Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala, Prioritatea de investitii 6.1 – Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”.

Alocarea financiara a apelului este de 37,72 milioane de euro pentru regiunea Vest, respectiv 72,02 milioane de euro pentru regiunea Sud Muntenia, fondurile fiind alocate prin FEDR si bugetul de stat.