Plenul Senatului a adoptat propunerea legislativa privind leasingul, potrivit careia contractele de leasing nu mai reprezinta titluri executorii, iar utilizatorul isi va putea plati datoria din valorificarea bunului.

Prin acest proiect, se doreste ca si cei care au achizitionat un autoturism prin leasing sa il poata vinde chiar daca nu sunt proprietari si sa stinga o parte din suma datorata.

Initiativa a fost adoptată in baza raportului de admitere intocmit de Comisiile juridica, economica si de buget-finante din Senat. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Ordonantei Guvemului nr.51/1997, precum si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.99/2006 si cuprinde masuri cu privire la rezilierea contractului de leasing, restituirea bunului, plata despagubirilor, penalitati de intarziere, dobanzi sau alte obligatii de plata accesorii. 

Referitor la O.G. nr.51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, prin initiativa se propune eliminarea calitatii de titlu executoriu in ceea ce priveste contractele de leasing incheiate cu consumatorii; introducerea principiului conform caruia, atunci cand situatia financiara nu ii mai permite continuarea contractului de leasing, consumatorul poate alege stingerea datoriei fata de finantator prin predarea bunului si achitarea sumelor reprezentand ratele neachitate si dobanzile aferente inregistrate pana la predarea bunului; limitarea penalitatilor si a altor obligatii de plata accesorii la 50% din suma reprezentand ratele restante la data rezilierii contractului. 

"Am stabilit ca procedura prin care un utilizator care utilizeaza un bun poate incheia datoria pe care o are la leasing. Astazi, lucrurile stau in felul urmator: atunci cand utilizatorul preda bunul respectiv, societatea de leasing ii solicita in continuare sa plateasca ratele pana la expirarea contractului. Este nefiresc sa fii deposedat de bun si sa platesti in continuare ratele respective. Am stabilit foarte clar procedura prin care se va incheia datoria cu societatea de leasing – bunul respectiv va fi valorificat, din valorificarea bunului respectiv utilizatorul este obligat sa incheie socotelile cu societatea de leasing, il valorifica si daca obtine o suma mai mica decat suma datorata este obligat sa aduca din alte surse bani sa stinga datoria, iar daca obtine o valoare mai mare va pastra diferenta si va achita catre societatea de leasing suma datorata", a declarat initiatorul proiectului, senatorul liberal Daniel Zamfir.

Concret, art 15 din OG 51/1997 va avea urmatorul continut:

(1) in cazul in care utilizatorul, care are calitatea de consumator, nu executa obligatia de plata a ratei de leasing timp de trei luni consecutive, calculate de la scadenta prevazuta in contractul de leasing, locatorul/finantatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar utilizatorul este obligat sa restituie bunul si sa plateasca toate sumele datorate in temeiul contractului de leasing. in cazul in care utilizatorul restituie bunul in termenul prevazut in contract, eventualele despagubiri nu pot cuprinde decat diferenta intre totalul sumelor datorate conform contractului diminuata cu valoarea obtinuta prin valorificare exclusiv TVA sau, dupa caz, printr-un raport de evaluare a bunului emis de un evaluator autorizat conform legii. Sumele datorate conform contractului de leasing sunt formate din facturile emise si neachitate, valoarea de intrare ramasa de achitat pana la finele perioadei de leasing, inclusiv valoarea reziduala, cheltuieli cu asigurarile bunului, reprezentate de polita de asigurare obligatorie si/sau polita de asigurare facultativa, amenzi de circulatie si amenzi pentru neplata rovinietei si alte amenzi aferente bunului precum si taxe/impozite aferente bunului.

(2) Exclusiv pentru situatiile in care bunul a fost restituit in termenul prevazut in contract, utilizatorul consumator sau un tert cumparator propus de acesta in termen de maxim 5 zile de la indeplinirea obligatiei de predare, beneficiaza de un drept prioritar la cumpararea bunului, valabil timp de 30 de zile de la data predarii, timp in care poate fi emisa acceptarea ferma si irevocabila de cumparare la un pret cel putin egal cu contravaloarea tuturor sumelor datorate conform contractului de leasing, inclusiv valoarea reziduala la care se adauga TVA. in cazul in care acceptarea de cumparare emisa de catre tertul cumparator propus este una inferioara cuantumului sumelor datorate conform contractului, utilizatorul consumator are obligatia de a  credita contul finantatorului cu diferenta necesara pana la concurenta    sumelor datorate conform contractului, cel mai tarziu la data incasarii de catre finantator a pretului de vanzare aferent transferului dreptului de proprietate cu respectarea termenului prioritar de 30 zile de mai sus. Transferul dreptului de proprietate asupra bunului va opera la data incasarii integrale a sumelor datorate conform contractului, care nu va putea fi ulterioara datei de expirare a dreptului prioritar.

(3) In cazul in care utilizatorul consumator sau tertul cumparator propus nu respecta intocmai oricare dintre    prevederile    alin.(3), finantatorul poate dispune in mod liber de bun iar utilizatorul este obligat sa plateasca finantatorului sumele stabilite conform alin. (2).

(4) In cazul in care utilizatorul nu restituie bunul in termenul prevazut  in contract, acesta va    achita finantatorului, pe langa sumele datorate conform contractului de leasing si cheltuielile pentru luarea in posesie a bunului.

Senatul este prima Camera sesizata, forul decizional fiind Camera Deputatilor.