Legea RCA va intra maine, 12 iulie, in vigoare, printre cele mai importante prevederi ale sale fiind introducerea valorilor de referinta, decontarea directa si limitarea cheltuielilor asiguratorilor la 25% din tarif.

Potrivit Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie - Legea RCA, persoanele fizice sau juridice care au in proprietate vehicule supuse inmatricularii sau inregistrarii au obligatia sa se asigure pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente. Exceptiile sunt persoanele fizice si juridice care utilizeaza vehicule exclusiv in scopul antrenamentelor, curselor, intrecerilor sau raliurilor, organizate legal.

In plus, si masinile aflate in proces de inmatriculare vor avea nevoie de asigurare auto obligatorie inainte de a obtine numerele de inmatriculare, dar bicicletele si carutele nu vor plati RCA.

 

Tariful de referinta si de prima

Legea mai prevede ca tariful de referinta - prima de asigurare cu caracter orientativ determinata pe baza datelor statistice de la nivelul pietei RCA - va fi calculat pe baza unei formule, semestrial, de catre o societate cu expertiza recunoscuta in domeniu, angajata de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). Institutia are obligatia sa publice aceste valori. Primele tarife de referinta au fost anuntate deja, fiind calculate pe baza datelor cu privire la politele din perioada 2012 - 2016 si la daunele inregistrate in intervalul 2010 - 2016. Intrate in vigoare vineri, 19 mai 2017, acestea au valori cuprinse intre 500 lei/an si 7.300 lei/an.

In ceea ce priveste calculul tarifului de prima, asiguratorii RCA pot folosi criterii de risc, indici de incarcare, coeficienti de majorare si corectie ori alte instrumente de ajustare a tarifelor stabilite prin reglementari ale ASF.

Criteriile de aplicare pentru sistemul bonus-malus sunt cele prevazute in reglementarile ASF, iar clasa B/M poate lua in calcul istoricul soferului.

Cheltuielile administrative si de vanzare ale politei de asigurare, incluse in tariful de prima, nu pot depasi cumulat 25% din tariful rezultat.

 

Asiguratul riscant

O notiune nou introdusa in legislatia RCA este cea referitoare la “asiguratul cu risc ridicat”. Potrivit legii, acesta este persoana pentru care cel putin 3 asiguratori RCA oferteaza un tarif de prima de “N” ori mai mare decat tariful de referinta. Factorul ,,N” este stabilit de catre BAAR, cu aprobarea ASF si este calculat pentru un vehicul cu aceleasi caracteristici tehnice cu ale vehiculului pentru care se solicita asigurarea, precum si pentru aceeasi clasa de bonus-malus a asiguratului/utilizatorului. Caracteristicile tehnice ale vehiculelor se vor raporta la capacitatea cilindrica, cu exceptia vehiculelor cu motoare electrice, caz in care se va tine seama de puterea acestora.

 

Decontarea directa

Legea introduce sistemul decontarii directe, fiind definit drept serviciul auxiliar de gestionare a daunelor de catre asiguratorii RCA pentru proprii asigurati. Decontarea directa este aplicabila dupa indeplinirea unor conditii: accidentele auto se produc pe teritoriul Romaniei, vehiculele implicate sunt inmatriculate in Romania, prejudiciile sunt exclusiv asupra vehiculelor si ambele vehicule implicate au asigurare RCA valabila.

In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a Legii RCA, adica pana in 12 august 2017, ASF va emite reglementari privind modalitatea de decontare directa.

 

Stabilirea despagubirii

In caz de vatamare a integritatii corporale sau a sanatatii ori de deces rezultate in urma unui accident de vehicule, stabilirea despagubirii se realizeaza atat pe cale amiabila, cat si pe cale judecatoreasca.

Stabilirea despagubirii pe cale amiabila se realizeaza pe baza urmatoarelor criterii generale de evaluare:

- despagubirile cuvenite persoanelor prejudiciate ca urmare a vatamarii integritatii corporale ori a sanatatii persoanelor, se stabilesc prin ordin comun emis de Ministerul Sanatatii si ASF, in baza punctajului comunicat de Institutul National de Medicina Legala „Mina Minovici” Bucuresti;

- evaluarea despagubirilor are in vedere un nivel mediu prezumat al suferintei indurate de persoanele prejudiciate;

- valoarea unui punct traumatic este egala cu dublul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la data producerii accidentului;

- despagubirile se pot ajusta in functie de particularitatile fiecarui caz in parte, pe baza de documente justificative; 

- punctajul pentru suferintele cauzate prin vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii persoanelor include numai prejudiciile legate de durerile fizice; pentru prejudiciile legate de traumele psihice, persoana prejudiciata poate aduce documente in dovedirea acestora. Stabilirea despagubirii pe cale judecatoreasca se realizeaza pe baza probelor cu caracter medical, medico-legal, psihologic si statistic.

O alta prevedere a legii permite proprietarilor de masini sa obtina despagubiri daca isi repara vehiculul accidentat in orice service, in afara sistemelor de referinta propuse initial de Autoritatea de Supraveghere Financiara. Potrivit actului legislativ, utilizarea de piese contrafacute in efectuarea de reparatii auto a devenit infractiune.

Pe de alta parte, despagubirile se stabilesc pe baza preturilor de referinta pe piata, la data producerii riscului asigurat.

 

Contractul RCA

O noutate a legii RCA este si faptul ca o data cu intrarea acesteia in vigoare, Contractul RCA se poate incheia pe o perioada cuprinsa intre o luna si 12 luni, multiplu de o luna, in functie de optiunea asiguratului.

Contractul RCA se poate incheia pe o perioada mai mica de o luna in urmatoarele situatii:

- pentru vehiculele inmatriculate/inregistrate in alte state membre ale Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene pentru care se solicita asigurarea in vederea importului in Romania, pe o perioada de maximum 30 de zile de la data dobandirii proprietatii, dovedita cu documente justificative ;

- pentru vehiculele destinate exportului, pe o perioada de maximum 30 de zile;

- pentru vehiculele care se autorizeaza provizoriu pentru circulatie, pe perioade de 30 de zile, dar cumulat nu mai mult de 90 de zile.

Contractul poate fi suspendat la cererea asiguratului, cu obligatia depunerii placutelor de inmatriculare/inregistrare la autoritatea care le-a eliberat.

Trebuie retinut faptul ca Legea RCA prevede ca persoanele fizice sau juridice care au in proprietate vehicule supuse inmatricularii sau inregistrarii in Romania sunt obligate sa incheie asigurari RCA.

Incalcarea de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiei de a detine o asigurare RCA constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei si cu retinerea certificatului de inmatriculare/inregistrare a vehiculului pana la prezentarea documentului privind incheierea asigurarii. Constatarea si aplicarea acestora se fac de catre personalul Politiei.

 

Cum pot fi sanctionati asiguratorii

Legea RCA prevede si contraventiile si infractiunile, precum si sanctiunile pe care ASF le poate aplica, inclusiv amenzi de pana la 500.000 lei.

Potrivit art. 37, constituie contraventie savarsirea urmatoarelor fapte:

a) neplata integrala la termen de catre asiguratorii RCA a despagubirilor datorate din asigurarea obligatorie RCA catre persoanele prejudiciate sau catre asigurati, in conditiile prezentei legii;

b) neplata la termen de catre asiguratorii RCA a sumelor destinate BAAR si a contributiei procentuale din valoarea primelor brute incasate aferente asigurarii obligatorii RCA;

c) nedepunerea la asiguratorii RCA de catre intermediarii de asigurari a sumelor incasate cu titlu de prime de asigurare, daca fapta nu constituie infractiune;

d) nerespectarea de catre asiguratorii RCA a obligatiilor prevazute in lege;

e) nerespectarea de catre BAAR a prevederilor legii;

f) nerespectarea de catre BAAR a obligatiei privind solicitarea avizului/aprobarii;

g) nerespectarea obligatiei de catre asiguratorii RCA de a incheia contracte RCA cu asiguratii cu risc ridicat, in urma alocarii de catre BAAR;

h) nerespectarea de catre asiguratori si BAAR a prevederilor prezentei legi si a reglementarilor ASF;

i) nerespectarea de catre asiguratori a interdictiei de recuperare a diferentei de despagubire dintre asigurarea facultativa si asigurarea obligatorie de raspundere civila auto.

Savarsirea contraventiilor se sanctioneaza astfel:

a) faptele asiguratorilor RCA prevazute (mai sus) la alin. (1) lit. a), b), d), g), h) si i), cu avertisment scris sau, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu amenda de la 50.000 lei la 500.000 lei;

b) faptele persoanelor din conducerea asiguratorilor RCA sau ale persoanelor care detin functii-cheie ori alte functii critice in cadrul acestora, prevazute la alin. (1) lit. a), b), d), g), h) si i), cu avertisment scris sau cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei;

c) faptele persoanelor din consiliul director al BAAR sau ale persoanelor care detin functii de conducere in cadrul BAAR, prevazute la alin. (1) lit. e) si f), cu avertisment scris sau cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei;

d) faptele intermediarilor in asigurari, prevazute la alin. (1) lit. c), cu avertisment scris sau cu amenda de la 1.000 lei la 100.000 lei;

e) faptele BAAR prevazute la alin. (1) lit. e) si f), cu avertisment scris sau cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei.

Constatarea contraventiilor se face de catre persoanele cu atributii privind supravegherea si controlul din cadrul ASF. Aplicarea sanctiunilor contraventionale se realizeaza de catre Consiliul ASF prin decizie.

In functie de natura si gravitatea faptei, Consiliul ASF poate aplica si alte sanctiuni contraventionale:

a) asiguratorilor RCA;

b) persoanelor din conducerea asiguratorilor RCA sau persoanelor care detin functii-cheie ori alte functii critice in cadrul acestora;

c) intermediarilor in asigurari.

Astfel, sanctiunile contraventionale aplicate asiguratorilor RCA sunt urmatoarele:

a) interzicerea temporara sau definitiva a exercitarii activitatii de asigurare pentru asigurarea obligatorie RCA;

b) retragerea autorizatiei de functionare.

Sanctiunile contraventionale aplicate persoanelor din conducerea asiguratorilor RCA sau persoanelor care detin functii-cheie ori alte functii critice in cadrul acestora sunt urmatoarele:

a) interzicerea dreptului de a ocupa functii care necesita aprobarea ASF pentru o perioada cuprinsa intre un an si 5 ani de la comunicarea deciziei de sanctionare sau la o alta data mentionata in mod expres in aceasta;

b) retragerea aprobarii acordate de ASF.

Sanctiunile contraventionale aplicate intermediarilor in asigurari sunt urmatoarele:

a) interzicerea temporara sau definitiva a activitatii de intermediere in asigurari;

b) retragerea autorizatiei.

Potrivit legii, sanctiunile se pot aplica in mod cumulativ.