Autoritatea de Supraveghere Financiara a aprobat proiectul Normei pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii RCA, nr.132/2017, acesta fiind publicat pe site-ul institutiei spre consultare publica timp de 10 zile.

Potrivit documentului, limitele de despagubire stabilite de catre ASF sunt de 1,22 milioane de euro pentru pagubele materiale produse in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate si de 6,07 milioane de euro pentru vatamari corporale si decese, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial produse in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate. 

Limita de despagubire se stabileste la echivalentul in lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Nationala a României.

 

Sistemul bonus-malus

De asemenea, in proiectul normei se precizeaza ca sistemul bonus-malus este format din categoria de baza B0, 8 clase de bonus si 8 clase de malus; clasa B0 este atribuita unui nou asigurat, fara istoric in asigurare. 

Reducerea sau majorarea stabilita conform sistemului bonus-malus se aplica tarifelor practicate de catre asiguratorul RCA la care potentialul asigurat urmeaza sa incheie contractul RCA, in vigoare la data la care se incheie contractul. Perioada de referinta este anul calendaristic anterior datei de intrare in valabilitate a contractului RCA.

Daca in perioada de referinta sunt inregistrate daune platite, asiguratii sunt penalizati prin aplicarea unui malus, respectiv majorarea primei de asigurare prin penalizarea cu patru clase pentru fiecare dauna platita.

in cazul in care se solicita incheierea contractului de asigurare dupa o perioada de sase luni de la incetarea valabilitatii ultimului contract, se aplica o penalizare de doua clase, cu exceptia perioadelor pentru care asiguratul nu are obligatia incheierii asigurarii RCA.

In situatia in care un asigurat persoana fizica detine mai multe vehicule, asiguratul beneficiaza de aceeasi clasa a sistemului bonus-malus pentru toate vehiculele.

In situatia in care un asigurat persoana juridica detine mai multe vehicule, sistemul bonus-malus se aplica distinct pentru fiecare vehicul in parte.

Pentru asiguratii persoane juridice, transferul clasei bonus-malus in cazul instrainarii sau radierii unui vehicul asigurat, se realizeaza dupa cum urmeaza:

a) daca contractul RCA al acestuia a incetat, transferul clasei bonus-malus pe un vehicul nou-dobândit se face pe baza istoricului detinut de catre asigurat pentru vehiculul instrainat sau radiat;

b) in cazul in care asiguratul instraineaza sau radiaza un vehicul, intr-o perioada de maxim un an de la data introducerii in asigurare a unui vehicul nou dobândit, transferul clasei bonus-malus pe acest vehicul se poate face la prima reinnoire a contractului de asigurare pe baza istoricului detinut de catre asigurat pentru ambele vehicule.

 

Asigurarea cuplului tractor-remorca/semiremorca

Potrivit proiectului de Norma, asigurarea RCA a remorcilor/semiremorcilor are acoperire doar daca acestea nu sunt atasate unui vehicul tractor.

In cazul in care evenimentul se produce in timp ce remorca sau semiremorca este atasata vehiculului tractor, raspunderea apartine vehiculului tractor.

Asiguratorul RCA al vehiculului tractor despagubeste partea prejudiciata si poate exercita dreptul de regres asupra asiguratorului RCA al remorcii/semiremorcii, in cazul in care dovedeste ca prejudiciul s-a produs ca urmare a unei defectiuni tehnice a remorcii/semiremorcii, care nu putea fi observata de catre conducatorul auto.

In cazul in care evenimentul se produce in timp ce remorca/semiremorca este atasata vehiculului tractor, despagubirea este suportata, in functie de situatiile mai jos prezentate, de catre:

  • asiguratorul RCA al vehiculului tractor, in situatia in care vehiculul tractor este identificat si asigurat, indiferent daca remorca/semiremorca este sau nu este identificata ori asigurata;
  • BAAR sau biroul national al statului in care vehiculul tractor stationeaza in mod obisnuit, pentru vehicule inmatriculate in alte state, in situatia in care vehiculul tractor este identificat si neasigurat, indiferent daca remorca/semiremorca este sau nu este identificata ori asigurata;
  • asiguratorul RCA al remorcii/semiremorcii, in situatia in care vehiculul tractor este neidentificat, iar remorca/semiremorca este identificata si asigurata; dupa plata despagubirii, asiguratorul remorcii/semiremorcii are drept de regres impotriva persoanei vinovate de producerea accidentului si, dupa caz, impotriva asiguratorului vehiculului tractor, daca acestia vor fi identificati ulterior;
  • BAAR, in situatia in care vehiculul tractor este neidentificat, iar remorca/semiremorca este identificata si neasigurata.


Masuri de minimizare a riscului

La momentul incheierii contractului RCA, in vederea stabilirii primei de asigurare, partile pot stabili, prin conventie, masuri de minimizare a riscului precum:

a) utilizarea unor tehnologii de tip telematic;
b) promovarea unor cursuri de conducere defensiva;
c) alte masuri.

 

Modalitatea de decontare directa

In termen de sase luni de la data intrarii in vigoare a Normei, asiguratorii RCA incheie un acord de reglementare a relatiilor economice si organizatorice privind gestionarea modalitatii de decontare directa si a regreselor administrative.

Acordul de reglementare contine cel putin:

  • documentele pe care le contine dosarul de dauna in vederea recuperarii despagubirii de la asiguratorul persoanei vinovate;
  • modalitati de comunicare;
  • termene de plata;
  • modalitati de compensare si garantare.

Asiguratorul persoanei prejudiciate avizeaza asiguratorul persoanei vinovate in termen de 3 zile de la data deschiderii dosarului de dauna.

Asiguratorul persoanei vinovate confirma valabilitatea contractului de asigurare RCA, in termen de 3 zile de la solicitare.

Solutiile tehnice si costul reparatiilor sunt agreate de ambii asiguratori pe perioada instrumentarii dosarului.