Posta Romana va organiza în luna aprilie 2018 o licitatie pentru contractarea serviciilor de asigurari obligatorii auto RCA si a serviciilor de asigurari CASCO, valoarea totala a contractului cu o valabilitate de 13 luni fiind de 2,814 milioane de lei.

Potrivit anuntului de participare, contractul este divizat în doua loturi:
- Lotul 1: servicii de asigurare obligatorie de raspundere civila RCA pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, pentru 999 de autovehicule si mopede, polite valabile pe o perioada de 12 luni. Valoarea estimata fara TVA este de 1,187 milioane de lei. 

- Lotul 2: servicii de asigurare CASCO privind daunele produse in accidente din vina proprie, pentru 782 autovehicule, polite valabile pe o perioada de 12 luni. Valoarea estimata fara TVA este de 1,627 milioane de lei. 

Garantia de participare solicitata este de 11.800 lei în cazului lotului 1 si de 16.200 de lei, pentru lotul 2. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5 % din valoarea de atribuire a contractului fara TVA. 

Finantarea contractului se realizeaza din sursele proprii ale C.N. Posta Romana, criteriul de atribuire fiind cel mai mic pret.

Conform anuntului, nu se va organiza si o licitatie electronica.

Termen limita pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente este data de 24 aprilie 2018, iar cel pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare, data de 27 aprilie 2018.

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa îsi mentina oferta este de 120 de zile.

Ofertele vor fi deschise în ziua de 27 august 2018.