Compania Nationala Posta Romana intentioneaza sa achitioneze, prin licitatie, servicii de asigurari obligatorii auto RCA si servicii de asigurari CASCO, valoarea totala a contractului fiind de 2,7 milioane de lei.

Potrivit anuntului de participare publicat pe platforma de achizitii publice, SICAP, contractul are doua loturi:

- Lotul 1: Servicii de asigurare obligatorie de raspundere civila RCA pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, pentru 988 de autovehicule si mopede, polite valabile pe o perioada de 12 luni. Valoarea estimata (fara TVA) este de 901.000 lei.

- Lotul 2:  Servicii de asigurare CASCO privind daunele produse in accidente din vina proprie, pentru 776 autovehicule, polite valabile pe o perioada de 12 luni. Valoarea estimata (fara TVA) este de 1,8 milioane de lei.

Garantia de participare solicitata de autoritatea contractanta este de 9.010 lei in cazului lotului 1 si de 18.090 de lei, pentru lotul 2. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5% din valoarea de atribuire a contractului fara TVA.

Finantarea achizitiei se realizeaza din sursele proprii ale C.N. Posta Romana, criteriul de atribuire fiind pretul.

Potrivit anuntului, in cazul in care se constata ca au fost depuse mai mult de doua oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul 1, entitatea contractanta va transmite prin intermediul SICAP, o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite, iar contractul va fi atribuit primului ofertant care are pretul cel mai scazut;

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 15 aprilie 2019.