Registrul Auto Roman - RAR va organiza în luna octombrie o licitatie pentru achizitionarea unui numar de 115 utilitare tip N1, vehicule cu masa maxima care nu depaseste 3,5 tone.

Valoarea contractului, cu o durata de 180 de zile, este de 8,5 milioane de lei, finantarea urmand sa aiba loc din fondurile proprii ale institutiei. 

Potrivit anuntului de licitatie publicat în SICAP, atribuirea contractului se va face în functie de pret (90 de puncte) si de calitatea ofertelor (10 puncte).

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participareeste data de 22 octombrie 2018

Daca doua sau mai multe oferte obtin acelasi punctaj în  urma aplicarii algoritmului de calcul, clasamentul se va stabili în  ordinea descrescatoare a pretului ofertat, iar oferta castigatoare va fi  declarata cea care se claseaza pe pozitia 1 din clasamentul astfel refacut. În situatia în care doua sau mai multe oferte prezinta preturi egale, se va solicita o noua propunere financiara, prin intermediul SICAP, iar oferta cu noul pret cel mai scazut va putea fi declarata castigatoare, dupa verificarea documentelor justificative DUAE.