Autoritatile au calculat ca, pentru restituirea taxelor auto si a timbrului de mediu declarate neconforme de Curtea Europeana de Justitie, sunt necesare 845,89 mil. lei, suma prevazuta in proiectul de Hotarare de Guvern pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu.

Conform proiectului aflat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Mediului, banii se vor restitui din excedentul Fondului pentru mediu incasat din taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule.

Potrivit Normelor metodologice, publicate in MO nr. 1040 din 29 decembrie 2017, restituirea se refera la: 

a) taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, prevazuta la art. 214^1-214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) taxa pe poluare pentru autovehicule, prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobata prin Legea nr. 140/2011;

c) taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevazuta de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificarile ulterioare;

d) timbrul de mediu pentru autovehicule, prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 37/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Dobanda cuvenita contribuabilului se calculeaza asupra sumei de restituit care se inmulteste cu numarul de zile aferent perioadei cuprinse intre data perceperii taxei/timbrului si data restituirii efective si cu nivelul dobanzii prevazut de art. 174 alin. (5) din Codul de procedura fiscala, respectiv 0,02%/zi.

IMPORTANT! Conform actului normativ, "dreptul contribuabilului de a cere restituirea se naste la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, respectiv la 7 august 2017, indiferent de momentul la care s-a perceput taxa, iar cererea de restituire se depune, sub sanctiunea decaderii, pana la data de 31 august 2018".

Cererea trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, contul bancar in care urmeaza sa fie restituita suma cuvenita contribuabilului.

La cerere se anexeaza urmatoarele documente:

a) documentul doveditor al platii taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule, respectiv chitanta fiscala/ordinul de plata si extrasul de cont, dupa caz, care sa ateste efectuarea platii acesteia, in original sau in copie. in situatia in care contribuabilul care solicita restituirea taxei/timbrului, dupa caz, nu detine documentul care atesta plata, institutia fiscala face verificari la Trezoreria Statului (potrivit pct. 2 subpct. 2.8 si 2.10-2.12)

b) cartea de identitate a vehiculului si certificatul de inmatriculare, in copie, din care sa reiasa calitatea contribuabilului de fost sau actual proprietar al autovehiculului pentru care se solicita restituirea sumelor.

Conform OUG 52/2017, restituirea se face intr-o singura transa, astfel:

- pentru taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, in perioada 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2018;

- pentru timbrul de mediu pentru autovehicul, in perioada 1 septembrie 2018 - 31 martie 2019.