Ministerul Mediului a prezentat pentru dezbatere publica proiectul de Ordin privind modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului vizand transporturile tip RO-LA, aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 1378/2017,

Conform Referatului de Aprobare, categoriile de beneficiari si metodologia de finantare care prevede analiza, selectarea, aprobarea, implementarea proiectelor si/sau programelor pentru protectia mediului se stabilesc prin ghidul de finantare aferent fiecarui program sau proiect, care se elaboreaza de Administratia Fondului pentru Mediu si se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.

In cadrul Programului vizand transporturile tip RO-LA aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr.1378/2017, Autoritatea finantează suma rezultata in urma aplicarii procentului de 60% din pretul facturii fara TVA emise de catre operatorul de transport feroviar societatii de transport rutier.

Avand in vedere ca un segment semnificativ din piata serviciilor de transport rutier este acoperit de organizatori de transport, a caror activitate, conform CAEN, difera de cea a societatilor de transport rutier, se propune modificarea prevederilor ghidului de finantare in sensul introducerii acestor organizatori ca potentiali beneficiari ai serviciilor de transport tip RO-LA, finantate prin Program.

Totodată, luand in considerare posibilitatea ca din certificatul de siguranta sa nu reiasa concret sectiile/rutele de circulatie, pentru a se realiza corelarea cu datele din cererea de finantare, noul proiect de Ordin prevede obligativitatea depunerii unor documente clarificatoare.

De asemenea, Proiectul mai are in vedere si clarificarea modului de calcul al coeficientului in cazul in care sunt solicitate mai multe rute in cererea de finantare.

Programului RO-LA este un program prin care se urmareste reducerea poluarii, a noxelor si a emisiilor de CO2 din atmosfera.

Concret, Programul vizeaza reducerea efectelor negative pe care transporturile rutiere de marfa le produc asupra mediului, prin transferul unui segment al transportului de marfa dinspre transportul rutier catre calea ferata.

Transportul de tip RO-LA reprezinta forma particulara de transport combinat in care vehicule rutiere autopropulsate sunt transportate pe calea ferata, in trenuri compuse din vagoane specializate.

Potrivit Ministerului Mediului, Programul RO-LA se inscrie in Politica nationala a Romaniei in domeniul energiei din surse regenerabile (SRE), in vederea corelarii cu economiile de energie si cresterea eficientei energetice, componente importante ale pachetului de masuri necesare pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si pentru respectarea Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Organizaţiei Natiunilor Unite.