Primaria sectorului 3 din Capitala a inceput miercuri procedura de ridicare a vehiculelor stationate neregulamentar. Potrivit reprezentantilor institutiei, pentru recuperarea masinii se platesc si amenzile pentru stationare neregulamentara, cât si contravaloarea ridicarii, transportului si depozitarii masinii.

Potrivit procedurii anuntate de Primiria Sectorului 3, activitatile de ridicare, transport si depozitare sunt facute doar de personalul cu atributii in efectuarea acestor operatiuni din cadrul Serviciului Administrativ si numai in baza dispozitiei de ridicare intocmite de catre politisti locali ai Sectorului 3 sau de catre politisti rutieri ai Brigazii Rutiere Bucuresti.

Activitatea de eliberare a vehiculelor/remorcilor/rulotelor ridicate de pe partea carosabila este efectuata depersonalul cu atributii in desfasurarea acestor operatiuni din cadrul Directiei Generale de Politie Locala.

Personalul Serviciului Administrativ care efectueaza operatiunea de ridicare este insotit obligatoriu pe toataperioada desfasurarii acesteia de agentul constatator din cadrul Directiei Generale de Politie Locala sau alBrigazii Rutiere Bucuresti, dupa caz.

Dispozitia de ridicare se incheie in trei exemplare, dintre care primul ramâne la agentul constatator, iar celelatedoua la personalul Serviciului Administrativ.

La eliberarea vehiculului reprezentantii Directiei Generale de Politie Locala predau cel de-al treilea exemplarproprietarului sau detinatorului legal al acestuia.

Astfel, vehiculele, remorcile sau rulotele stationate neregulamentar pe partea carosabila a drumurilor publice aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 sunt ridicate, transportate si depozitate in spatiul special amenajat din str. Releului nr. 4.

Tarifele pentru ridicarea masinilor stationate neregulamentar sunt urmatoarele:

- Tarif de ridicare pentru vehicul/remorca/rulota:
- cu masa totala maxima autorizata de pâna la cinci tone: 200 de lei;
- cu masa totala maxima autorizata de peste cinci tone: 270 de lei;

- Tarif de transport pentru vehicul/remorca/rulota:
- cu masa totala maxima autorizata de pâna la cinci tone: 150 de lei;
- cu masa totala maxima autorizata de peste cinci tone: 200 de lei;

- Tarif de depozitare pentru vehicul/remorca/rulota:
- in primele 24 de ore: 150 de lei;
- dupa intervalul de 24 de ore: 50 lei.

Tarifele pentru depozitare se calculeaza pe intervale de 24 de ore incepând de la data si ora depozitarii, nefractionat.

Plata tarifelor aferente opratiunilor de ridicare, transport si depozitare se face la casieriile Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale sau pe platforma on-line www.ghiseul.ro.

Amenzile pentru stationarea neregulamentara se aplica in conformitate cu OUG nr. 195/2002 şi reprezintă 2 puncte-amenda, adica 290 de lei.

Proprietarii vehiculelor ridicate pot obtine informatii la numarul de telefon 021.9543 - dispeceratul Directiei Generale de Politie Locala.

Recuperarea vehiculelor depozitate in spatiul special amenajat din str. Releului nr. 4 se poate face non-stop in baza chitantei fiscale care atesta plata tarifului aferent.

Regulamentul privind reglementarea activitatilor de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor poate fi consultat pe site-ul institutiei, accesând link-ul: https://bit.ly/2JLyNfE.