Societatile Uniqa Asigurari, Omniasig, Generali Romania, Allianz – Tiriac si Groupama sunt cei cinci asiguratori RCA care au cele mai multe dosare de dauna platite in termenul legal, arata analiza ASF referitoare la perioada de plata si la solutionarea dosarelor de dauna, in baza politelor de asigurare obligatorie auto.

In ultimul trimestru al anului 2017, asiguratorii RCA au avizat 77.684 dosare de dauna, cu 6,83% mai multe decat cele avizate in trimestrul precedent.

Cele mai multe dosare de dauna au fost avizate in trimestrul IV 2017 la societatea City Insurance, respectiv 23.925 dosare, care reprezinta 30,80% din total piata, societatea mentinandu-se, ca si in trimestrele II si III 2017, pe primul loc din punct de vedere al numarului dosarelor de dauna avizate. 

Trei societati de asigurare au cumulat 70,41% din numarul total al dosarelor de dauna RCA avizate in trimestrul IV 2017, si anume: City Insurance (30,80%), Euroins (21,25%) si Asirom VIG (18,36%). Celelalte societati de asigurare analizate au procente sub 8% din numarul total al dosarelor RCA avizate in trimestrul IV 2017.

Din punct de vedere al obiectului pretentiilor de despagubire formulate in cele 77.684 dosare de dauna, se constata ca un numar de 70.930 dosare (91,31%) au fost avizate pentru pagube materiale, 2.133 dosare (2,75%) pentru vatamari corporale/decese, iar 4.621 dosare (5,95%) reprezinta dosare de regres.

Pana la data la care asiguratorii au transmis catre ASF datele privind solutionarea dosarelor de dauna, 63,04% din totalul acestora (48.973 dosare) au fost platite de catre asiguratori; 36,18% (28.104 dosare) au fost nefinalizate la data raportarilor; 0,78% (607 dosare) au fost respinse de la plata.

Au fost analizati cei doi indicatori care reliefeaza perioada de timp in care asiguratorii achita despagubirile catre persoanele prejudiciate, respectiv solutioneaza dosarele.

Durata medie de plata a dosarelor de dauna 

La nivelul pietei RCA, din analiza dosarelor de dauna care au indeplinit conditiile de acordare a despagubirii solicitate pentru pagube materiale in trimestrul IV 2017, in ceea ce priveste modul de respectare a termenului legal de plata stabilit in baza legislatiei in vigoare, rezulta urmatoarele:
- durata medie de plata a dosarelor de dauna la nivel de piata RCA in trimestrul IV 2017 este de 11,46 zile/dosar;
- cea mai mare durata medie de plata a dosarelor de dauna a inregistrat-o societatea City Insurance, respectiv 21,37 zile/dosar;
- cea mai mica durata medie de plata a dosarelor de dauna a fost inregistrata la societatea Uniqa Asigurari, respectiv de 2,18 zile/dosar;
- 76,24% dosare au fost platite in termenul legal;
- 23,76% dosare au fost platite cu intarziere fata de termenul legal;
- cele mai mari procente de dosare platite in termenul legal au inregistrat societatile Uniqa Asigurari (100%), urmata de Omniasig (99,12%), Generali Romania (97,99%), Allianz – tiriac (96,51%) si Groupama (93,98%);
- cele mai mici procente de dosare platite in termenul legal au inregistrat societatile Asirom VIG S.A. si City Insurance S.A., cu procente de 57,39%, respectiv 57,93%.

Potrivit ASF, durata medie de plata a dosarelor de dauna este urmatoarea:

  • raportata la termenul de 10 zile de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii raspunderii si cuantificarii daunei, solicitat de asigurator, prevazut de reglementarile RCA (art. 36 alin. (5) din Ordinul CSA nr. 14/2011, respectiv art. 37 alin. (4) din Norma RCA 23/2014); 
  • raportata la termenul de 10 zile de la implinirea termenului de 30 de zile prevazut la art. 20 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta nr. 54/2016 sub conditia depunerii documentelor necesare stabilirii raspunderii si cuantificarii prejudiciului sau de la data la care asiguratorul RCA a primit o hotarâre judecatoreasca definitiva sau acordul entitatii de solutionare a litigiului cu privire la suma de despagubire pe care este obligat sa o plateasca (art. 20 alin. 4 din Ordonanta de Urgenta nr. 54/2016);
  • raportata la termenul de 10 zile de la data acceptarii ofertei de despagubire (art. 21 alin. (4) din Legea nr. 132/2017). 

Durata medie de solutionare a dosarelor de dauna - raportata la termenul maxim de soluţionare a daunelor de 3 luni de la data avizarii prevazut de art. 20 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta nr. 54/2016 si Normele RCA (art. 36 alin. (1) si (2) din Ordinul CSA nr. 14/2011, art. 37 alin. (1) si (2) din Norma RCA 23/2014).

Pentru analiza s-au luat in calcul 44.634 dosare de dauna care au indeplinit conditiile de acordare a despagubirii solicitate pentru pagube materiale in trimestrul IV 2017.
 
Durata medie de solutionare a dosarelor de dauna platite

La nivelul pietei RCA, din analiza dosarelor de dauna care au indeplinit conditiile de acordare a despagubirii solicitate pentru pagube materiale in trimestrul IV 2017, rezulta urmatoarele:

-     durata medie de solutionare a dosarelor de dauna este de 39 zile/dosar;
-     42.525 dosare platite (95,27%) au fost solutionate intr-un termen mai mic sau egal cu 3 luni;
-     numarul maxim de zile de solutionare a dosarelor de dauna este de 127 zile (Asirom VIG).