Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, Inspectoratul General pentru Imigrari şi Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi vor organiza in curand licitatii deschise pentru achizitia unui numar de 151 de vehicule.

 

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) intentioneaza sa achizitioneze, prin licitatie deschisa, un numar maxim de 128 autovehicule noi, atat prin Programul  Rabla 2017-2019, cat si in afara acestuia, achizitia fiind derulata in comun cu cele 42 de centre judetene APIA. Se estimeaza achizitionarea a cate  minim 1 autovehicul si maxim 3 autovehicule pentru fiecare membru al asocierii.

Valoarea totala estimata (fara TVA) a achizitiilor pentru intreaga durata a acordului-cadru, de 12 luni, este de 8 milioane de lei.

Potrivit anuntului de organizare a licitatiei, se vor atribui cate 43 contracte subsecvente pe an, cate un contract pentru fiecare autoritate contractanta care deruleaza in comun achizitia. La incheierea contractelor subsecvente prin programul Rabla, se va tine cont de data publicarii listei cu persoanele juridice acceptate.

Valoarea minima estimata a Acordului cadru, calculata pentru cantitatea minima de 80 de autovehicule care se estimeaza ca vor fi furnizate, pentru o perioada maxima de 12 luni, este de 5 milioane de lei fara TVA.

Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului-cadru este de 187.500 lei fara TVA, fiind calculata pentru cantitatea maxima de 3 autovehicule.

Valoarea minima estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului-cadru este de 62 500 lei fara TVA, fiind calculata pentru cantitatea minima de 1 autovehicul.

Criteriul de atribuire este cel mai mic pret, iar finantarea contractului se va face de la bugetul de stat. Se estimeaza ca acordul-cadru se va aplica in perioada iulie 2017 - iulie 2018.

Una dintre conditiile participarii la licitatie este ca operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca ca sunt producatori validati de Administratia Fondului de Mediu

Termenul limita pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente este 27 iulie 2017, ora 16:00. Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare 28 iulie 2017, ora 16:00, urmand ca deschicederea ofertelor sa aiba loc in data de 23 august 2017, ora 18:00.

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea

departajarii ofertelor autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici respectivi

reofertarea pretului, prin incarcarea in SEAP a unui document care sa contina o noua propunere financiara imbunatatita.

 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi va organiza o licitatie deschisa pentru cumpararea unor autovehicule si autoutilitare diesel euro 6, pentru care estimeaza ca va plati 886.554 lei.

Achizitia este divizata in doua loturi:

- Lot 1 este compus din 6 autovehicule pentru transportul a mai putin de 10 persoane diesel Euro 6; valoarea estimata fara TVA - 655.462 lei

- Lot 2 este format din 5 autoutilitare diesel Euro 6; valoarea estimată fara TVA - 231.092 lei fara TVA.

Criteriul de atribuire este cel mai mic pret, iar contractul este finantat din bugetul propriu al Agentiei.

Termenul limita pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente este data de 14 iulie 2017 - ora 16:00. Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

este 21 iulie 2017 - ora 16:00, urmand ca deschiderea ofertelor sa aiba loc in data de 16 august 2017 - ora 18:00

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea

contractanta va solicita o noua propunere financiara pentru departajarea pretului, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui nou pret se va situa pe primul loc.

 

La randul sau, Inspectoratul General pentru Imigrari intentioneaza sa achizitioneze, tot prin licitatie deschisa, un numar de 12 vehicule, in scopul imbunatatirii conditiilor de transport pentru solicitantii de azil.

Contractul, cu o valoare estimata de 1.723.928  lei, este impartit in trei loturi:

- Lot 1 - 6 autovehicule pentru munca operativa, valoarea estimata fiind de 595.703 lei

- Lot 2 - 2 microbuze transport  persoane de capacitate 20+ 1 locuri, cu o valoare estimata de 496.419 lei

- Lot 3 - 4 autovehicule transport persoane de capacitate 8+1 locuri, valoarea estimata fiind de 631.806 lei.

Contractul face parte dintr-un  program finantat din fonduri europene, iar criteriul de atribuire este cel mai mic pret.

Termen limita pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente este 21 iulie 2017, ora  00:00. Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare 27 iulie 2017, ora 16:00, deschiderea ofertelor urmand sa aiba loc in data de 22 august 2017, ora 18:00.

Daca pe primul loc in clasamentul preturilor sunt ofertanti cu preturi egale pentru departajare se vor solicita noi oferte financiare care pot fi egale sau diminuate fata de cele initiale.