Satu Mare, Cluj si Brasov vor organiza, in saptamanile urmatoare, licitatii pentru achizitia, in total, a 81 de autobuze cu podea joasa, destinate transportului public urban.

Compania Transurban din Satu Mare se pregateste sa-si reinnoiasca flota cu 15 autobuze noi pentru transport public de persoane, prin leasing operational pe o perioada de 72 de luni. 
Contractul, cu o valoare totala estimata de 14.450.000 lei (fara TVA), este impartit in doua loturi:
- Lot nr. 1 - 10 autobuze noi, solo, gama de 12 m, in valoare de 11.186.200 lei (fara TVA). Garantia de participare este de 111.862 lei.
- Lot nr. 2 - 5 autobuze noi, mici, intre 7,5 m – 9,5 m, in valoare de 3.263.800 lei (fara TVA). Garantia de participare, 32.638 lei. 
Potrivit caietului de sarcini, la finalizarea perioadei de leasing operational, municipiul Satu Mare va avea drept de preemtiune pentru achizitia celor 15 autobuze la valoarea reziduala (20-21%) din valoarea de achizitie.
Criteriul de atribuire este cel mai mic pret, iar dupa deschiderea si evaluarea ofertelor, cele admise se vor introduce in SEAP pentru continuarea Licitatiei Electronice. Elementul care face obiectul procesului de reofertare este pretul. Nu exista valori limita pana la care pretul poate fi imbunatatit.
Termenul limita pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: este de 6 octombrie 2017, ora 13.00, iar termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 17 octombrie 2017, ora 16.00
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
este de 90 de zile de la termenul limita de primire.  Deschiderea ofertelor va avea loc
in data de 13 noiembrie 2017, ora 18.00.

La randul ei, Regia Autonoma de Transport (RAT) Brasov intentioneaza sa-si extinda flota cu 6 autobuze cu podea joasa de tip midi, destinate transportului urban de calator, prin intermediul unui contract de leasing operational pentru o perioada de 62 de luni.
Valoarea estimata a contractului este de  5.784.156 lei, iar finantare se realizeaza din 
sursele proprii ale societatii si subventii, ca diferenta de tarif pentru activitatea de transport public local de calatori, de la bugetul local.
Pentru licitatia care va fi organizata in acest scop, cuantumul garantiei de participare este de 57.841,56 lei, constituita prin virament bancar in contul sau instrument de garantare emis de o societate bancara sau de asigurari. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5 % din valoarea contractului, fara TVA, suma initiala care se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 %.
Potrivit caietului de sarcini criteriul de atribuire este pretul cel mai mic.
Termen limita pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente este 26 octombrie 2017, ora 13.00, iar cel pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare, 3 noiembrie 2017, ora 16.00
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta este de 120 (de la termenul limita de primire). Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 27 noiembrie 2017, ora 18.00.

Si Compania de Transport Public Cluj-Napoca isi reinnoieste flota de autobuze cu podea joasa, intentionand sa achizitioneze maximul 60 de autobuze noi, nearticulate.
Potrivit caietul de sarcini, contractele subsecvente vor fi atribuite trimestrial, valoarea celui mai mare contract fiind de 31.659.270 lei (fara TVA), echivalent a 30 bucati. Valorile au  incluse si instruirea personalului.
Durata contractului este de 24 de luni de la data atribuirii, criteriul de desemnare a castigatorului fiind oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic stabilita astfel:
1. Pretul ofertei - pondere 60%
2. Consum de combustibil - pondere 10%
3. Costurile cu poluantii - pondere 6%
4. Valoarea raportului masa - pondere 6%
5. Perioada de garantie acordata - pondere 10%
6. Capacitatea de transport (calculata la 8 calatori/mp) - pondere 8%
Se solicita o garantie de participare in valoare de 633.185 lei sau echivalent in valuta la cursul BNR stabilit cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Totodata, se solicita si garantie de buna executie in valoare de 7 % din valoarea fara TVA a  contractului subsecvent. 
Termen limita pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: este data de 20 octombrie 2017, ora 12.00, iar cel pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare, 2 noiembrie 2017, ora 16.00.
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa iși mențina oferta
este de 120 de zile.
Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 24 noiembrie 2017, ora 18:00.