Proiectul „Platforma Multimodala Galati" urmareste dezvoltarea unui terminat multimodal cu o capacitate de 150.000 TEU/an in portul Bazinul Nou, care va acoperi cererea pana in anul 2030.

Investitia va spori eficienta retelei TEN-T prin eliminarea blocajelor, imbunatatirea interconectarii si interoperabilitatii retetelor nationale de transport si prin integrarea si interconectarea optima a celor patru moduri de transport (feroviar, rutier, fluvial si maritim).

Potrivit Ministerului Transporturilor, proiectul include patru sub-proiecte stabilite corespunzator obiectivelor investitionale:

Etapa I. Modernizarea infrastructurii portuare (Obiect 1 - Cheu); Aceasta etapa este in curs de implementare, finantarea fiind asigurata in cadrut programului "Mecanismul pentru Interconectarea Europei" (Connecting Europe Facility - CEF).

Aceasta etapa cuprinde:
• realizarea subproiectelor tehnice pentru fiecare obiectiv investitional, inclusiv cele pentru etapele II si III;
• executia lucrarilor de infrastructura portuara .
Data limita estimata pentru implementarea completa a Etapei I este  31 martie 2020.
in acest moment, proiectul se afla in faza de proiectare, fiind elaborate studiile de teren, premergatoare finalizarii sub-proiectelor tehnice.
Data estimata de atribuire a licitatiei privind lucrarile de constructie de modernizare a cheului este de 29 februarie 2019, iar inceperea lucrarilor este preconizata pentru 15 martie 2019, cu termen de finalizare data de 15 septembrie 2020.

Etapa II. Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru inlaturarea blocajelor in trafic si relocarea unui segment de cate ferata pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuara (Obiect 2 - Racord rutier si feroviar)

CN APDM SA Galati are in curs de elaborare depunerea unei cereri de finantare in cadrul primului Apel de proiecte lansat conform Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritara 1, Obiectiv Specific 1.3. - Cresterea gradului de utilizare a cailor navigabile si a porturilor situate pe reteaua TEN-T centrala, care include si componente aferente transportului intermodal.

Pentru aceasta etapa, studiul de fezabilitate este deja realizat.

Etapa III. Reorganizarea si reconstruirea zonei de manipulare si depozitare pentru eficientizarea fluxului tehnologic in platforma (Obiect 3 - Platforma multimodala)
Se intentioneaza depunerea de catre companiile Port Bazinul Nou si Metaltrade International a unor cereri de finantare in cadrul primului Apel de proiecte din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritara 2, Obiectiv Specific 2.4 - Cresterea volumului de marfuri tranzitate prin terminale intermodale si porturi, conform Ghidului solicitantutui pentru beneficiari privati care este in curs de elabore de catre Ministerul Transporturilor.
In aceata etapa, lucrarile sunt destinate modernizarii/dezvoltaril infrastructurii si suprastructurii portuare (dane, docuri, chei, terminale de marfuri, conexiuni intermodate etc.), in vederea oferirii de conditii optime pentru transportut naval de marfuri, inclusiv achizitia de instalatii portuare si alte echipamente.