Germania a întârziat în transpunerea regulilor specifice privind detașarea conducătorilor auto stabilite de Pachetul Mobilitate 1 prin Directiva 1057/2020 și se află pe lista celor 22 State Membre cărora CE le-a transmis scrisori de infringement anul acesta.

Vama germană - ZOLL prin unitatea sa de control financiar al muncii nedeclarate urmărește respectarea legislației salariului minim din Germania. În prezent, ZOLL informează că în cazul conducătorilor auto detașați se aplică prevederile Directivei 1057/2020 și recomanda folosirea IMI pentru transmiterea declarațiilor de detașare a conducătorilor auto în Germania. De asemenea, se precizează că numai transportatorii non-UE trebuie sa folosească in continuare platforma națională MILOG.

Referitor la componentele remunerației minime în Germania, Vama germană precizează că pot fi considerate numai indemnizațiile care sunt identificate în contractul de muncă al unui lucrător detașat din străinătate ca diferență între salariul din țara sa de origine și salariul minim datorat în Germania, țara de detașare.

UNTRR a solicitat autorităților germane clarificarea prevederilor legislației naționale privind detașarea în Germania care se aplică companiilor de transport românești și șoferilor acestora care lucrează în Germania, inclusiv luând în considerare noile prevederi ale Directivei (UE) 2020/1057 stabilind norme specifice privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier .

În Scrisoarea Ministerului de Finanțe din Germania către UNTRR din august 2022 privind prevederile legislației germane aplicabile conducătorilor auto detașați, se arată ca răspunsul MF Germania către UNTRR din 2016 privind condițiile în care diurna plătită șoferilor români poate fi creditată pentru salariul minim din Germania reprezenta situația legală la acel moment dar nu mai este aplicabil în prezent.

Ministerul Finanțelor din Germania precizează că în aplicarea legislației specifice detașării sunt luate în considerare modificările legate de Directiva 1057/2020 pentru detașarea șoferilor și cerințele de raportare asociate pentru companiile de transport stabilite într-o țară străină începând cu 2 februarie 2022.