Prin Decretul ministerial din 9 decembrie 2022, Italia a transpus în legislația națională prevederile Directivei UE 2020/1057 privind detașarea șoferilor de camion. 

Directiva face parte din Pachetul Mobilitate I și include, totodată, norme privind cabotajul rutier. Un punct important îi privește și pe transportatorii din afara Uniunii Europene, care nu pot avea condiții mai favorabile decât cei din UE, chiar și în cazul acordurilor bilaterale sau multilaterale.

Italia a implementat deja unele măsuri prevăzute de Directivă, inclusiv crearea unui portal electronic, gestionat de Ministerul de Interne, pentru a realizarea, introducerea și tipărirea declarațiile de detașare a șoferilor străini.