Ministrul italian al Transporturilor a semnat două decrete prin care se stabilesc procedurile și modalitățile de alocare a 530 de milioane de euro, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru utilizarea hidrogenului în transportul rutier și feroviar. 

În transportul rutier de mărfuri sunt alocate 230 de milioane de euro pentru amplasarea a cel puțin 40 de stații de realimentare a camioanelor, până la 30 iunie 2026, cu notificarea contractelor până la 31 martie 2023.

Ministerul precizează că „pentru amplasarea stațiilor de realimentare sunt avute în vedere zone strategice pentru transportul rutier greu, precum zonele apropiate terminalelor interne, rutele cele mai circulate de către autovehiculelor de transport marfă pe distanțe lungi și conexiunile la sistemele de transport public local cu vehicule alimentate cu hidrogen”. 

Potrivit ministrul italian al Transporturilor, o atenție specială va fi acordată amplasarii „stațiilor de realimentare pe axei rutieră Brenner, coridorul est-vest de la Torino la Trieste și coridoarelor europene TEN-T”.

Celelalte 300 de milioane de euro vor fi alocate transportului feroviar, cu scopul de a înlocui locomotivele diesel cu alternative electrice cu pile de combustie, în zonele în care liniile de cale ferată nu sunt electrificate. Investiția implică întregul lanț de aprovizionare: producție de hidrogen ”verde”, transport, depozitare, construcție de stații de service, achiziție de trenuri. Planul prevede amplasarea a zece stații de realimentare, care trebuie să fie finalizată până la 30 iunie 2026, cu alocarea de resurse până la 31 martie 2023.