Legea care stabileşte măsuri de eficientizare a monitorizării traficului rutier într-un sistem integrat, denumit e-SIGUR, a fost promulgată de preşedintele Klaus Iohannis. Complementar sistemelor inteligente de transport, e-SIGUR va îmbunătăți respectarea limitelor de viteză și a normelor de siguranță rutieră.

Sistemul e-SIGUR va fi operaționalizat în termen de 24 de luni de la data intrării în vigoare a legii. Cheltuielile pentru dezvoltarea, după caz instalarea, administrarea și operarea se asigură de la bugetul de stat, din fonduri externe, dar și din alte surse de finanțare.

Implementarea sistemul e-SIGUR este un jalon în Programul Național de Redresare și Reziliență, prin intermediul său urmând a fi procesate automat datele de monitorizare a traficului rutier pe drumurile de interes național administrate de către CNAIR. 

Sistemul va semnaliza încălcările normelor de circulație pe drumurile publice, va identifica vehiculele supuse confiscării, căutate potrivit legii, sau care circulă fără achitarea tarifului de utilizare/trecere a rețelei de drumuri ori care pot fi utilizate ca probă într-o procedură judiciară.

Concret, sistemul va crea semnalizări pentru: 
a) limita maximă admisă de viteză pentru categoria de vehicul pe un anumit sector de drum;
b) interdicţia sau restricţia de a conduce un vehicul pe o bandă a sensului de de plasare; 
c) semnificaţia culorii roşii a semaforulu; 
d) interdicţia de a conduce pe drumurile publice un vehicul a căruiînmatriculare este suspendată;
e) trecerea la nivel cu calea ferată; 
f) interdicția de a adopta un comportament agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice;
g) controlul achitării tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale. 

Legea a fost inițiată de Guvern, care consideră că este esenţial ca legislaţia naţională să impună în mod clar şi eficient respectarea regulilor de circulaţie cu implicaţii în siguranța rutieră, printr-o varietate de mijloace, inclusiv prin utilizarea unui sistem de detecție automată, pentru reducerea numărului accidentelor de circulaţie. 

Cu toate acestea, Guvernul recunoaște că implementarea unui sistem de semnalare automată eficient presupune îndeplinirea unor condiţii prealabile, respectiv existența unor sisteme administrative adecvate într-o serie de domenii critice, precum:
a) Tehnologie sigură a camerelor de supraveghere, inclusiv echipamente exacte de măsurare a vitezei, claritatea imaginii captate şi programe de întreținere eficiente;
b) Un sistem poştal (şi de adrese) eficient - fără costuri excesive;
c) Capturi de date regulate şi exacte;
d) Un sistem administrativ de procesare eficient, inclusiv de emitere a notificărilor de contravenţie şi urmărirea procedurilor pentru colectarea amenzilor neplătite de către vinovaţi,
e) Un sistem de prevenire a vandalizării echipamentelor.

”Cadrul normativ actual nu poate constitui un real instrument de luptă împotriva fenomenului contravenţional în lipsa unui sistem eficient de supraveghere şi control al respectării acestuia, precum şi în lipsa unei proceduri de comunicare facile a procesului-verbal de constatare a contravenţiilor. Aşadar, este nevoie de îndeplinirea unor condiţii prealabile, pentru a se asigura eficienţa unui astfel de sistem, aspecte care se doresc a fi reglementate prin prezentul demers legislativ. Un astfel de sistem poate conduce către o creştere a capacității de supraveghere şi control a traficului rutier, având în vedere că, pe lângă celelalte avantaje, permite extragerea automată a datelor”, a mai arătat Guvernul.

Cum se aplică sancțiunile

Potrivit legii, decizia privind aplicarea unei sancțiuni contravenţionale nu se va lua automat de către e-SIGUR, ci va fi rezultatul unei procesări manuale făcute de către un polițist specializat (poliţist rutier). Astfel, atât constatarea săvârşirii contravenţiei, cât şi întocmirea procesului-verbal sunt activități deliberate ale agentului constatator, pentru fiecare caz în parte. Poliţiştii rutieri din cadrul dispeceratelor de monitorizare vor avea competenţă teritorială generală de constatare a contravenţiilor și de aplicare a sancţiunilor contravenţionale.

Montarea mijloacelor tehnice se va semnaliza, corespunzător normelor în vigoare, prin instalarea, înaintea locului amplasării, a unui indicator de informare de către CNAIR, care va avea obligaţia de a informa public, pe pagina de internet proprie, cu privire la locul amplasării mijloacelor tehnice fixe şi scopul prelucrării datelor de monitorizare a traficului rutier.

Pe de altă parte, actul normativ reglementează și întocmirea procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției, constatate cu ajutorul e-SIGUR, în format electronic, sub semnătură electronică calificată. Prin proiectul de lege se va modifica Codul rutier (OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice), astfel încât să fie posibilă comunicarea procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției, întocmit ca înscris în formă electronică, cu ajutorul unor platforme informatice.

Efectele preconizate

Efectele pozitive așteptate prin utilizarea sistemelor de transport inteligente în cadrul sistemului e-SIGUR sunt:
a) îmbunătăţirea/creșterea siguranței rutiere prin prevenirea accidentelor rutiere (managementul traficului, sisteme on-board etc.);
b) scurtarea timpului de intervenție pentru servicii de urgență (gestionarea vitezei, controlul traficului, detectarea incidentelor, sisteme anti-coliziune etc.);
c) reducerea congestiei (management al traficului, informaţii de călătorie, managementul transportului public, managementul incidentelor şi al situațiilor de urgenţă etc.);
d) reducerea timpului de călătorie, precum şi organizarea din timp a acesteia;
e) monitorizarea şi protecția mediului (monitorizarea poluării/reducerea emisiilor de dioxid de carbon, managementul traficului); 
f) creşterea eficienţei operaţionale şi a productivităţii (localizare automată a vehiculelor, managementul flotei, sisteme de plată automate etc.);
g) creşterea confortului călătorilor (informaţii despre trafic în timp real, ghidare dinamică, localizare automată a vehiculelor etc.);
h) reducerea distrugerii parții carosabile;
i) reducerea costurilor de administrare a rețelei;
j) reducerea costului obţinerii datelor statistice de trafic;
k) creşterea mobilităţii populaţiei.

De asemenea, prin intermediul e-SIGUR, bazele de date ale mai multor instituții devin interoperabile, ceea ce contribuie la procesul de digitalizare a României.