Asociația de transport și logistică din Polonia (TLP) a cerut premierului Mateusz Morawiecki și ministrului Infrastructurii Andrzej Adamczyk să sprijine transportul rutier polonez pentru perioada critică pe care această industrie o va începe din 2 februarie 2022, când va intra în vigoare noile prevederi ale Pachetului Mobilitate (PM).

PM și modificările legislaţiei poloneze legate de regulile de remunerare a șoferilor aduc o creștere bruscă a costurilor cu forța de muncă de 20-40%, așa cum atrage atenția organizația. În plus, PM include o serie de prevederi discriminatorii pentru transportatorii din statele aflate la periferia UE, printre care se află și cei polonezi.

Astfel, TLP propune guvernului să răspundă aplicării PM cu un pachet adaptat transportului rutier polonez, care să minimizeze efectele negative ale noilor reglementări și să permit companiilor de transport să se adapteze treptat la noua situație.

Potrivit TLP, pachetul ar trebui să cuprindă 7 soluții:

1. Reducerea contribuțiilor lunare la asigurările sociale cu 1.000 PLN (circa 220 euro), pentru un an

2. Scutirea de la plata taxelor publice pentru primele 3 luni după intrarea în vigoare a noilor reguli de remunerare

3. O rată uniformă a diurnei externe de 60 EUR

4. Creșterea diurnelor și a sumelor forfetare cu 80 PLN (17,6 euro), respectiv cu 120 PLN (26,4 euro) pentru șoferii care fac transport intern

5. Introducerea unor mecanisme care să limiteze folosirea neautorizată a concediilor medicale

6. Crearea unui fond profesional în transportul rutier

7. Sprijin pentru adaptarea la provocările de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.