Până anul acesta, normele europene privind accesul la ocupația de operator de transport rutier nu se aplicau întreprinderilor care exercită ocupația de operator de transport rutier de mărfuri numai cu ajutorul unor autovehicule comerciale ușoare  a căror masă maximă autorizată nu depășește 3,5 tone sau utilizând combinații de vehicule care nu depășesc această limită.

În contextul în care numărul acestor întreprinderi active în domeniul operațiunilor de transport atât la nivel național, cât și la nivel internațional este în creștere, o serie de state membre au decis să aplice normele privind accesul la ocupația de operator de transport rutier, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, acestei categorii de întreprinderi.

Prin Pachetul Mobilitate 1, Comisia Europeană a propus un nivel minim de profesionalizare în sectorul transportatorilor care utilizează autovehicule comerciale  ușoare destinate exclusiv transportului de mărfuri și a căror masă maximă autorizată nu depășește 3,5 tone.

Publicat în 2020, Pachetul Mobilitate 1 a introdus noi reguli pentru operatorii de vehicule comerciale ușoare între 2,5 - 3,5 t care au început să se aplice din mai 2022, precum regulile privind accesul la profesie și la piața de transport rutier de mărfă, dar și reguli care vor începe să se aplice în următorii ani, respectiv reguli privind timpi de conducere și de odihnă și reguli speciale privind detașarea conducătorilor auto care operează vehicule ușoare sub 3,5 tone.

Astfel, Regulamentul 1055/2020 a urmărit armonizarea condițiilor de concurență între toți operatorii, stabilind cerințe pentru accesul la profesie obligatorii pentru operatorii care utilizează autovehicule sau combinații de vehicule comerciale ușoare destinate exclusiv transportului de mărfuri, a căror masă maximă autorizată depășește 2,5 tone, dar nu depășește 3,5 tone și care sunt implicate în transportul internațional.

Conform regulamentului european 1055/2020, întreprinderile care exercită ocupația de operator de transport rutier de mărfuri cu ajutorul unor autovehicule sau al unor combinații de vehicule destinate exclusiv transportului de mărfuri și a căror masă maximă autorizată depășește 2,5 tone, dar nu depășește 3,5 tone trebuie să aibă o capacitate financiară minimă pentru a garanta că au mijloacele necesare desfășurării de operațiuni în mod stabil și pe termen lung. Cu toate acestea, dat fiind că operațiunile efectuate cu aceste vehicule au, în general, o amploare limitată, cerințele aferente privind capacitatea financiară sunt mai puțin stricte decât cele care se aplică operatorilor care utilizează vehicule peste această limită.

De la 1 iulie 2026, Regulamentul 1054/2020 prevede ca  regulile europene privind timpii de conducere și de odihnă se vor aplica și transportului rutier internațional sau cabotajului cu vehicule comerciale ușoare, a căror masă maximă autorizată depășește 2,5 tone.

Corelat cu această dată, este prevăzută și aplicarea Directivei 1057/2020 privind regulile speciale de detașare pentru sectorul transportului rutier, în cazul conducătorilor auto de vehicule comerciale ușoare sub 3,5 tone.

În prezent, practicile naționale diferite de transpunere a noilor reguli ale Pachetului Mobilitate 1 în cazul  vehiculelor comerciale ușoare sub 3,5 tone creează incertitudine în sector.  Majoritatea țărilor europene nu au clarificat dacă aplică prevederile Directivei 1057/2020, respectiv emiterea declarațiilor de detașare prin IMI și pentru conducătorii auto de vehicule comerciale ușoare, sau dacă în acest caz, transportatorii trebuie să folosească platformele naționale de detașare. În timp ce Franța a informat că în cazul șoferilor de vehicule utilitare ușoare și de vehicule de pasageri cu mai puțin de 9 locuri se aplică prevederile naționale (așa-numita „Lege Macron” ), situația este diferită în țări precum Danemarca sau Spania, se arată într-o informare recentă UNTRR.