La solicitarea operatorilor de transport care detin licente de traseu valabile la data de 30 decembrie 2019 pe traseele cuprinse in actualul program de transport in baza caruia se efectueaza serviciile regulate de transport rutier de persoane intre municipiul Bucuresti si localitatile judetului Ilfov, Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. prelungeste licentele de traseu insotite de graficele de circulatie, pentru autobuzele detinute si nominalizate de catre acestia, cu plata tarifului aferent, potrivit legii, care vor avea valabilitate pana la data de 31.12.2020, dar nu mai tarziu de data atribuirii de catre asociatia de dezvoltare intercomunitara pentru transport public a obligatiei prestarii serviciului de transport public catre operatorii de transport, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 si nr. 1.107/70 ale Consiliului, ale Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii serviciilor publice de transport persoane in unitatile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

Procedura si modalitatea de prelungire a valabilitatii licentelor de traseu pentru situatiile prevazute la alin. (1) se stabilesc de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., potrivit legii.