Guvernul a aprobat, în şedinţa de miercuri, hotărârea prin care aproximativ 3.000 de transportatori rutieri de marfă şi de persoane vor beneficia de o schemă de ajutor de stat care constă în acordarea unei subvenții de 50 bani pe litrul de combustibil achiziționat, indiferent că este vorba despre motorină sau benzină, fără a depăși echivalentul în lei a 400.000 de euro per întreprindere.

Schema de ajutor de stat este valabila pană la 31 decembrie 2022.

Pentru a putea primi subvenția, operatorii de transport rutier trebuie să desfășoare următoarele activități:
 a) transport rutier de mărfuri în cont propriu sau contra cost, cu autovehicule ori ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone;
 b) transport rutier de mărfuri în cont propriu sau contra cost, cu autovehicule ori ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată ce depășește 3,5 tone, dar nu mai mult de 7,5 tone;
 c) transport rutier de mărfuri național și internațional contra cost, cu ajutorul unor autovehicule sau combinaţii de vehicule destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată ce depăşeşte 2,5 tone, dar nu mai mult de 3,5 tone;
 d) transportul de persoane, regulat și ocazional, inclusiv transportul public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 ori M3, definit în Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective.

Guvernul și-a motivat acordarea acestui ajutor de stat, prin faptul că, în prezent, operatorii de transport rutier se află la limita supraviețuirii din cauza creșterii inflației și a prețului la combustibili, costurile de operare majorându-se semnificativ: ”Firmele de transport rutier nu au posibilitatea absorbției creșterii costurilor de operare, presiunea prețului combustibilului aducând costuri suplimentare imediate care pot determina insolvența sau chiar falimentul acestora”. 

Spre exemplu, costul de operare al transportului rutier de marfă a crescut cu 21% în perioada decembrie 2021 – aprilie 2022. În aprilie 2022, prețul motorinei a ajuns să reprezinte 55% din costurile de operare ale transportatorilor, față de 47% în decembrie 2021. De la începutul anului până în prezent prețul motorinei a crescut cu 39%, iar creșterea ROBOR a determinat majorarea costurilor cu finanțarea cu 12% în acest an pentru transportatori.

În perioada decembrie – 4 aprilie 2022 costul de operare al transportului rutier de marfă a crescut cu 21% pentru transport național și cu 12% pentru transport internațional.

Firmele de transport rutier au o marja de profit net de 6-7%. În condițiile creșterii
costurilor cu 21% transportatorii nu au posibilitatea absorbției acestora, majoritatea riscă falimentul.

Potrivit Guvernului, având în vedere faptul că din considerente tehnice (schema de ajutor de stat este valabilă până la 31 decembrie 2022 si termenul de analiza, respectiv pentru parcurgerea procedurii de plată este mai mare de 30 de zile) facturile din luna decembrie 2022 nu vor putea fi solicitate la plată si decontate, pentru a compensa acest impediment se vor recunoaște ca și cheltuieli eligibile facturile prezentate pentru
alimentările efectuate începând cu 30 de zile lucrătoare anterioare publicării în Monitorul Oficial a act normativ.

Procedura de compensare propriu zisă constă în depunerea şi soluţionarea cererii de compensare a creșterii prețului la combustibil; In cadrul acestei etape au fost precizate documentele care fac dovada eligibilităţii operatorilor economici şi a vehiculelor pe care le deţin precum şi cele necesare fundamentării cantităţii de combustibil pentru care se solicită compensare a creșterii prețului la combustibil. 

În cazul operatorilor economici care alimentează vehiculele de la staţii de distribuţie,
depunerea cererii de compensare a creșterii prețului la combustibil este condiţionată şi de utilizarea unui card de gestiune a alimentărilor.

În cazul operatorilor economici care alimentează vehiculele de la rezervoarele pentru consum propriu, depunerea cererii de compensare a creșterii prețului la combustibil este condiţionată de dotarea acestor rezervoare cu dispersoare electronice pentru distribuţie.

În plus, în cazul operatorilor economici stabiliţi în România, pot depune cereri de compensare a creșterii prețului la combustibil numai operatorii economici care nu se află în procedură de executare silită, faliment, dizolvare, închidere operaţională sau lichidare, iar împotriva lor nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat, iar în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea nu au fost executate conform prevederilor legale in vigoare.

Compensarea creșterii prețului la combustibil nu presupune efectuarea unui control anticipat, schema de restituire fiind supusă controlului ulterior efectuat potrivit Codului de procedură fiscală, prin structura de specialitate cu atribuții privind inspecția economico - financiară din cadrul Ministerului Finanțelor.