De la 1 ianuarie 2016, in definitia activelor corporale fixe au fost incluse si imobilizarile corporale amortizabile, indiferent de durata de utilizare. Astfel, au fost diminuate duratele normale de utilizare pentru care un activ corporal fix este considerat bun de capital. Sunt incluse in categoria bunurilor de capital si mijloacele de transport pentru persoane sau transport marfuri, cu durate de utilizare de peste un an.

A fost astfel simplificat modul de determinare a TVA ce trebuie ajustata proportional cu valoarea ramasa neamortizata si nu in functie de perioadele de ajustare, utilizate exclusiv pentru bunurile de capital cu durata de utilizare mai  mare sau egala cu 5 ani.In practica, s-a constatat faptul ca odata cu interventia obligatiilor de ajustare a TVA  (ex: schimbare de destinatie, conservare, lipsa de gestiune nedovedita corespunzator, casare etc.), era necesar sa se tina cont de duratele normale de amortizare si valorile efectiv amortizate inregistrate pâna la data in care ajustarile de taxa deveneau exigibile. 

Odata modificata definitia bunurilor de capital, s-a produs si modificarea regulilor de ajustare a TVA, precum si a situatiilor in care se realizeaza ajustarile taxei:

  • pe o perioada de 5 ani pentru acele bunuri de capital ce sunt achizitionate sau fabricate;
  • pe o perioada de 20 de ani pentru constructia, achizitia unui bun imobil ori teren, precum si pentru transformarile/modernizarile unui bun imobil, daca valoarea acestor este de cel putin 20% din valoarea totala a bunului imobil/parti de imobil dupa transformare sau modernizare.

Perioadele de ajustare incep:

  • de la data de 1 ianuarie a anului in care bunurile au fost achizitionate ori fabricate, receptionate/achizitionate in cazul imobilelor
  • de la 1 ianuarie a anului in care bunurile sunt folosite pentru prima data dupa transformare sau modernizare.

Cu toate ca orice mijloc de transport pentru persoane sau transport marfuri, cu durate de utilizare de peste un an este considerat bun de capital incepand cu anul 2016, regula  privind perioada de ajustare nu se aplica si in cazul acestor categorii. 

Regula fiscala prevede, in schimb, limitarea dreptului de deducere la 50% in situatia achizitiei, importului, inchirierii sau leasingului de vehiculele rutiere motorizate (i.e. vehicule cu masa totala maxima autorizata care nu depaseste 3.500 kg si nu are mai mult de 9 scaune inclusiv scaunul soferului) care, cu anumite exceptii, nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice.

Persoanele impozabile trebuie sa pastreze o situatie a bunurilor de capital, denumita generic registrul bunurilor de capital, document distinct de registrul/situatia mijloacelor fixe, care sa permita controlul taxei deductibile si al ajustarilor efectuate. 

Situatia, precum si alte inregistrari, documente si jurnale sunt necesare a fi pastrate pe o perioada care incepe in momentul in care taxa aferenta achizitiei bunurilor de capital devine exigibila si se incheie la 5 ani dupa expirarea perioadei in care se poate solicita ajustarea deducerii.