Guvernul italian a introdus un program de finanțare a formării tinerilor pentru obținerea permisului de conducere necesar în transportul rutier de mărfuri, printr-o lege adoptată la sfârșitul anului 2021.

Anul acesta, pentru a consolida efectele măsurii, Guvernul italian a aprobat înființarea unui fond special, denumit „Permis de conducere -  tineri pentru transportul rutier”, cu un buget de 3,7 milioane EUR pentru 2022 și 5,4 milioane EUR pentru fiecare dintre anii 2023-2026. Prin acest buget, se acordă pentru perioada 1 iulie 2022 - 31 decembrie 2026, o contribuție denumită „voucher pentru permisele de conducere ale tinerilor”. Contribuția se ridică la 80% din cheltuielile efectuate și nu poate depăși 2.500 de euro, fiind acordată tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, pentru obținerea permisului de conducere și a calificărilor profesionale necesare conducerii vehiculelor destinate exercitării transportului rutier de mărfuri și persoane. Voucherul poate fi recunoscut o singură dată și nu constituie venit impozabil al beneficiarului.

Activarea sistemului a fost delegată Ministerului Infrastructurii și Mobilității Durabile - MIMS și Ministerului de Finanțe - MEF al Italiei. Decretul comun al celor două ministere definește termenele și modalitățile de depunere a cererilor pentru acordarea beneficiului, precum și modalitățile de plată a acestuia.

Pentru 2022, o parte de 1 milion de euro din bugetul total de 3,7 milioane de euro a fost alocată proiectării și implementării platformei IT pentru plata beneficiului.

Decretul a fost emis recent și este în vigoare. Cu toate acestea, conform informării transmise UNTRR de către Federația Italiană a Transportatorilor Profesioniști – FIAP în decembrie 2022, platforma nu este încă operațională, iar școlile de șoferi vor trebui să se acrediteze pentru a se alătura programului, fiind așteptate îndrumări din parte autorităților italiene în acest sens, cel mai probabil după 15 ianuarie 2023.

Programul „Permis de conducere -  tineri pentru transportul rutier– prevederile legislației italiene

De la 1 iulie 2022 și până la 31 decembrie 2026, Programul va stimula formarea de noi conducători auto profesioniști pentru sectorul transportului rutier prin acordarea de beneficii care să acopere, parțial, costurile necesare obținerii calificărilor profesionale pentru conducerea vehiculelor destinate transportului rutier de persoane si mărfuri.

Programul este gestionat printr-o platformă informatică numită „Buono patenti” accesibilă, după autentificare, direct sau de pe site-ul MIMS, care permite înregistrarea beneficiarilor și a școlilor de șoferi acreditate. Beneficiarii Programului menționat mai sus sunt cetățeni italieni și europeni care - în perioada 1 martie 2022 - 31 decembrie 2026 - au vârste cuprinse între 18 și 35 de ani și care intenționează să obțină permisele de conducere pentru transportul mărfurilor C, C1E, CE și certificatul de calificare a conducătorului auto (CPC) conform  Decretul legislativ 286/2005 și Codului rutier italian.

Fiecărui beneficiar i se acordă un Voucher egal cu 80% din cheltuielile pentru pregătirea necesară pentru obținerea calificării (permis de conducere și CPC), dar care nu depășește 2.500 EUR.

Acest Voucher poate fi solicitat o singură dată și este emis în ordinea cronologică de depunere a cererilor până la epuizarea resurselor disponibile pentru fiecare dintre anii din 2022 până în 2026; Voucherul nu constituie venit impozabil al beneficiarului.

Pentru a accesa Voucherul, persoana interesată trebuie să se înregistreze pe platformă și să completeze formularul disponibil alături de declarațiile necesare.